Aktualności:

Numer 10(256)    październik 2006Numer 10(256)    październik 2006
fot.Anna Radziukiewicz
2007 IV 18 Cerkiew w Bari zwrócono Rosji

Podczas oficjalnej wizyty we Włoszech prezydenta Włodimira Putina zwrócono Rosji prawosławną cerkiew św. Mikołaja w Bari i należące do niej budynki.
   Cały kompleks został zbudowany ze składek rosyjskich ofiarodawców w 1913 roku. W latach 30. rosyjscy emigranci – członkowie Rosyjskiego Towarzystwa Palestyńskiego – z powodu kłopotów finansowych przekazali go władzom miasta. Począwszy od 1940 roku miasto wykorzystywało tylko część świątynną, a w końcu lat 90. oddało w zarząd Moskiewskiego Patriarchatu górną cerkiew i część pomieszczeń mieszkalnych.
   Nie były to jedyne akcenty religijne w czasie wizyty prezydenta Rosji.
   Podczas pobytu w Bari prezydent Putin w towarzystwie Romano Prodiego odwiedził katolicką bazylikę św. Mikołaja i pokłonił się relikwiom jej patrona. Proboszcz bazyliki, o. Domiano Bowa, podarował prezydentowi trzy medaliony i naczynie z mirem, które wypływa z relikwii św. Mikołaja. Sam otrzymał duży srebrny podświecznik.
   Katedra św. Mikołaja, zbudowana w XI-XII wieku, należy do najwybitniejszych zabytków miasta Bari.
   Władimir Putin i Romano Prodi zwiedzili też wystawę poświęconą św. Mikołajowi. Można na niej obejrzeć eksponaty z różnych krajów: ikony, przedmioty sztuki z VII-XVIII wieku. Część z nich została przywieziona z Galerii Tretiakowskiej w Moskwie. – Wystawa pokazuje rolę, jaką odegrał św. Mikołaj w różnych kulturach – podkreślił jej kurator.
   Obaj politycy obejrzeli też pomnik św. Mikołaja dłuta znanego rosyjskiego rzeźbiarza Zuraba Cereteli.
   Swój pobyt we Włoszech prezydent Rosji rozpoczął od spotkania z papieżem Benedyktem XVI.
   W trakcie 25-minutowej rozmowy w cztery oczy omówiono sytuacje w zapalnych punktach świata.
   Putin podarował papieżowi dwa tomy nowego wydania Encyklopedii Katolickiej w języku rosyjskim i ikonę św. Mikołaja, wykonaną w stylu palechskiej miniatury. Jej autor, artysta Gienadij Koczetkow, należy do najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku. Benedykt XVI ofiarował prezydentowi starą grawiurę z XVI wieku (1663 r.), wykonaną przez dwóch niemieckich artystów. – To widok na sobór św. Pawła w Watykanie – osobiście wyjaśnił – a ta część nigdy nie była dobudowana, papiestwu nie starczyło pieniędzy, można było za to poprowadzić ulicę. To czasy papieża Aleksandra VII.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)