Aktualności:

Numer 1(403)    Styczeń 2018Numer 1(403)    Styczeń 2018
fot.
2007 IX 20 Pamięci ofiar akcji Burza

Panichida za dusze ofiar operacji Burza odbyła się czwartego sierpnia w cerkwi św. Marka w Belgradzie. Podczas tej akcji, przeprowadzonej w 1995 roku, wojska chorwackie zabiły ponad 2500 Serbów z Chorwacji, a ponad 250 tys. wypędziły z ich rodzinnych domów.
   Panichidę odprawił metropolita czarnogórski i primorski Amfilochij przy współsłużeniu biskupów Afanasija i Nikanora. W nabożeństwie wziął udział m.in. serbski premier Voisław Kosztunica, minister do spraw wyznań Radomir Naumow, pełnomocnik do spraw uchodźców Dragisa Dabeticz.
   – Sytuacja serbskich uchodźców, szukających schronienia w Serbii przed dwunastu laty, była nie mniej tragiczna niż tych, którzy podczas II wojny światowej byli kierowani do Jadowna i Jasenovac, miejsc ich masowej eksterminacji – powiedział metropolita Amfilohij.
   I choć cierpienia Serbów w Chorwacji nadal trwają, hierarcha wezwał wszystkich wypędzonych rodaków do powrotu na swoje rodzinne ziemie, od wieków zamieszkiwane przez ich przodków.
   Po nabożeństwie ponad tysiąc osób skierowało się na plac Nikoły Paszicza, gdzie odbył się miting, poświęcony pamięci ofiar.
   „Naród serbski nigdy nie zapomni dramatu czystek etnicznych, dokonanych przed dwunastu laty, podczas których cała ludność Serbskiej Krajiny została wypędzona ze swych domów” – napisał w specjalnym posłaniu premier Kosztunica. „Najdłuższe sznury wypędzonych, jakie widziała Europa od czasów drugiej wojny światowej, pozostaną wiecznym świadectwem klęski tych, którzy dopuścili się tego przestępstwa. (...) W minionym wieku przeciwko narodowi serbskiemu dokonano całego szeregu przestępstw i Serbia powinna zrobić wszystko co możliwe, by żadna z ofiar tych przestępstw nie została zapomniana, a tragedia, podobna do operacji Burza, nigdy się nie powtórzyła”.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)