Aktualności:

Numer 11(329)    listopad 2012Numer 11(329)    listopad 2012
fot.Anna Radziukiewicz
2007 IX 20 W białowieskim skansenie

Ukształtowana na pograniczu Wielkiego Księstwa Litewskiego tradycja budowania drewnianych domów, układu zagród i całych wsi w XX wieku ginęła w oczach. Nie mogąc liczyć na pomoc państwa, grupa młodych ludzi podjęła, wydawałoby się desperacką, próbę ratowania naszego dziedzictwa. W 1978 roku, bez formalnych zezwoleń, pieniędzy ani doświadczenia rozpoczęła wznoszenie skansenu ruskiego budownictwa w Białowieży. Liderem całego przedsięwzięcia był i pozostaje do dziś prof. Anatol Odzijewicz.
   Dziś, po ponad trzydziestu latach, skansen stanowi nie tylko wielką atrakcję dla licznie odwiedzających Białowieżę turystów. Organizowane są w nim, także z inicjatywy prof. Odzijewicza, spotkania i sympozja naukowe, goszczą w nim grupy dzieci i młodzieży.
   28 i 29 lipca w skansenie kolejny raz spotkała się grupa inteligencji. Wysłuchano sześciu referatów: o. Stanisław Strach przedstawił zagadnienia językowe w kontekście utworów liturgicznych z oficjum św. apostoła i diakona Filipa, o historii Orli mówił Dariusz Fionik, postać księżnej Heleny Moskiewskiej, żony króla Aleksandra Jagiellończyka, przybliżył prof. Antoni Mironowicz, prof. Bazyli Białokozowicz wystąpił z referatem „Podlasie północne i południowe w ujęciu i interpretacji Mikołaja Jańczuka”, prof. Małgorzata Kowalska mówiła o kryzysie demokracji we współczesnym świecie, a poseł Eugeniusz Czykwin o politycznych uwarunkowaniach sytuacji mniejszości narodowych w Polsce.
   W pięknym koncercie zaprezentował się kultywujący tradycyjny śpiew zespół „Żemerwa” z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.
   Żywa, na wysokim poziomie, dyskusja, miła atmosfera i piękno tradycyjnej architektury sprawiły, że uczestnicy wyrażali nadzieję na kolejne tego typu spotkania.
   
    (ecz)
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)