Aktualności:

2007 IX 20 GRABARKA – Monaster na Świętej Górze

Pomóżmy Grabarce – podczas niedawnych uroczystości apelowano do wiernych. Swoistą cegiełką na ten cel jest album pod takim tytułem, z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia obecności mniszek na Świętej Górze przygotowany przez Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego.
    Autorem tekstu, efektu solidnych naukowych badań, podanych w przystępnej formie, jest o. Doroteusz Sawicki. Najwięcej uwagi poświęcił w nim życiu mniszek – temu ich wycinkowi, jaki dostępny jest obserwatorom. Opowiada jak przybywały do monasteru, w jakim trudzie, zwłaszcza na początku, w nim bytowały, jak nieustannie coś budowały i poprawiały nie z myślą o sobie, a o pielgrzymach, jak prowadziły pracę charytatywną.
   Zilustrowana jest ta opowieść stu kilkudziesięcioma zdjęciami. Sięgnięto do monasterskiego archiwum, do amatorskich fotografii wykonywanych przy różnych okazjach, prac młodych, zdolnych adeptów fotografii i kilku mistrzów. Dzięki chronologicznemu układowi możemy obserwować, jak Grabarka się zmieniała. Nie tylko cerkiew, zabudowania i najbliższe otoczenie, także odwiedzający ją ludzie.
   Dobra jakość druku, twarda okładka, obwoluta podnoszą poziom estetyczny publikacji. Nie on jest jednak najważniejszy. Pamiętajmy, że to właśnie cegiełka, że nabywając album ułatwiamy jednocześnie mniszkom prowadzenie ich misji.
   Na razie kupić go można jedynie na Grabarce i siedzibie Fundacji (Białystok, ul. Składowa 9), ale wkrótce sieć sprzedaży zostanie rozszerzona.
   
    (ota)
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)