Aktualności:

Numer 11(245)    listopad 2005Numer 11(245)    listopad 2005
fot.Krzysztof Miszułowicz
2007 X 29 Konflikt wokół biskupa

Na prośbę Świętego Synodu Serbskiej Cerkwi Prawosławnej biskup mileszewski Filaret zakończył ósmego września dwunastodniową głodówkę na granicy między Serbią i Czarnogórą. Władyka protestował w ten sposób przeciwko zakazowi wjazdu do Czarnogóry, ograniczeniu swobody przemieszczania i wykonywania duszpasterskich obowiązków. Tuż po zakończeniu protestu biskup został przewieziony do szpitala w Priepole.
   Zdaniem Duszana Jowanowicza, przewodniczącego specjalnego konsylium lekarzy Ministerstwa Zdrowia Serbii, życiu władyki nie zagraża niebezpieczeństwo.
   Dwa dni później władze Czarnogóry pozwoliły biskupowi wjechać do tego kraju.
   – Sfera działalności hierarchy podczas jego przebywania w Czarnogórze powinna ograniczać się do wypełniania religijnych obrządków, a sam Filaret będzie znajdować się pod stałą kontrolą organów władz – zapowiedział szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Czarnogóry na konferencji prasowej w Podgorice.
   Minister Spraw Zagranicznych Serbii Vuk Jeremicz podkreślił, że konflikt wokół biskupa Filareta mógł poważnie zaszkodzić stosunkom między Serbią i Czarnogórą.
   Mileszewska diecezja z katedrą na terenie Serbii obejmuje niewielkie, ale stosunkowo znaczące, terytorium na północy obecnej Czarnogóry, od kanionu rzeki Tary do granicy z Bośnią i Hercegowiną i Serbią. Jednym z największych ośrodków jest miasteczko Plewla, obok którego znajduje się duży monaster Świętej Trójcy. W Czarnogórze mileszewska diecezja ma jeszcze trzy nieduże monastery – Świętego Archanioła Michała w Djurdrjewicza Tare, w Otiłowiczach i w Premczanach.
   Decyzję o zakazie wjazdu mileszewskiego biskupa Filareta do czarnogórskiej części jego diecezji miejscowe władze podjęły 28 sierpnia. Motywowały to tym, że władykaznajduje się na czarnej liście Unii Europejskiej jako osoba rzekomo podejrzana o kontakty z przestępcami wojennymi.
   W sprawę rozwiązania konfliktu wokół biskupa Filareta włączyły się nie tylko ministerstwa spraw zagranicznych obydwu krajów, ale także obaj prezydenci – Borys Tadicz i Filip Wujanowicz.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)