Aktualności:

Numer 7(385)    Lipiec 2017Numer 7(385)    Lipiec 2017
fot.Łukasz Troc
2007 X 29 Nowa cerkiew na granicy

Kamień węgielny pod budowę nowej cerkwi Spotkania Pańskiego na miejscu 12-dniowego protestu biskupa mileszewskiego Filareta w przygranicznym punkcie Rancze poświęcili dziesiątego września metropolita dabro-bosnijski Mikołaj i władyka Filaret. Miejscowi już nazywają ten plac „polem władyki”.
   Po uroczystościach odbyło się duże cerkiewno-narodowe zebranie.
   Metropolita Mikołaj podziękował rodzinie Gaczewicz, która przekazała działkę pod budowę cerkwi.
   – Wszystkie chrześcijańskie świątynie wznoszone były na trudzie, podwigu, męczeństwie, cierpieniu i miłości – podkreślił o. Velibor Djomicz z Podgoricy. – Pierwsze cerkwie powstawały na miejscach cierpień chrześcijańskich męczenników i ta świątynia Spotkania Pańskiego jest budowana na wierze, miłości, podwigu i ofierze, a nie na podziałach w narodzie św. Sawy, św. Bazylego Ostrogskiego, św. Piotra z Cetinije i wszystkich świętych serbskich.
   Wyraził nadzieję, że nowa cerkiew będzie przypominała o spotkaniu człowieka i Bogoczłowieka, a nie o spotkaniu prawa siły z prawem wiary. – Czarnogóra i Serbia nigdy nie doświadczyły krzywdy od biskupów, Czarnogóra i Serbia nigdy nie doświadczyły krzywdy od cerkwi i monasterów, nie doświadczą jej także w przyszłości. Ta cerkiew stanie się świątynią jedności, a nie podziałów, cerkwią miłości a nie nienawiści, cerkwią, która łączy ludzi z Bogiem, a Serbię z Czarnogórą – podkreślił.
   To że władyce Filaretowi przy podróży po czarnogórskiej części diecezji mają towarzyszyć policjanci, nazwał „smutnym faktem”, chociaż dostrzegł w nim i pozytywny aspekt. Teraz czarnogórscy stróże prawa będą mogli więcej dowiedzieć się o Bogu i Cerkwi, nauczyć się pracy dla dobra swego narodu i bliźniego. – Czarnogórscy policjanci, nasi bracia, towarzysząc biskupowi Filaretowi otrzymają najlepszego nauczyciela i najlepszą naukę o wierze i już niedługo trudno będzie powiedzieć, kto komu towarzyszy: policjanci władyce, czy władyka policjantom, jako swoim duchowym uczniom – dodał.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)