Aktualności:

Numer 9(315)    wrzesień 2011Numer 9(315)    wrzesień 2011
fot.o. Mirosław Lewczak
2007 X 29 Nowy patriarcha

Nowym arcybiskupem Bukaresztu, metropolitą Muntenii i Dobrudży i patriarchą Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej został arcybiskup Daniel, dotychczasowy metropolita Mołdawii i Bukowiny. Wybory były dwustopniowe.
   W pierwszym etapie Święty Synod wyłonił trzech kandydatów, oprócz metropolity Daniela, 86-letniego metropolitę Cluj-Napoki Bartolomeusza (Anania) i 55-letniego biskupa Covasny i Hargity Joana. W drugim etapie 180-osobowe kolegium elektorów, składające się z hierarchów, przedstawicieli duchownych i wiernych z każdej diecezji, a także delegatów z wydziałów teologicznych i seminarium, dokonało ostatecznego wyboru.
   Nowo wybrany patriarcha Daniel (Cibotea) urodził się 22 lipca 1951 roku w rodzinie wiejskiego nauczyciela.
   W latach 1970-1974 studiował w Instytucie Teologicznym w Sibiu, a następnie rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Teologicznym Uniwersytetu w Bukareszcie pod kierunkiem o. Dumitru Staniloae (1903 -1993), jednego z najwybitniejszych teologów prawosławnych XX wieku. Naukę kontynuował na wydziale teologicznym Uniwersytetu w Strasburgu we Francji, a następnie na Uniwersytecie we Fryburgu w Niemczech. W 1979 roku otrzymał tytuł doktora teologii Uniwersytetu w Strasburgu, a w 1980 roku Instytutu Teologicznego w Bukareszcie. W latach 1980-1988 wykładał w Ekumenicznym Instytucie w Bossey w Szwajcarii, pełnił też obowiązki zastępcy dyrektora tej placówki.
   Po powrocie do kraju, w 1988 roku, był doradcą patriarchy do spraw ekumenizmu. 4 marca 1990 roku został wyświęcony na biskupa pomocniczego arcybiskupstwa Tymisoary, a wkrótce wprowadzony na katedrę arcybiskupa Jass, metropolity Mołdawii i Bukowiny. Od 1992 roku jest profesorem Wydziału Teologicznego w Jassach.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)