Aktualności:

Numer 3(369)    Marzec 2016Numer 3(369)    Marzec 2016
fot.
2007 X 29 Za plecami Cerkwi

Przeciwko praktyce zawierania umów UNMIK z UNESCO w sprawie zachowania kulturowej spuścizny w Kosowie i Metochii bez udziału i wiedzy serbskiej Cerkwi ostro zaprotestował w otwartym liście do zwierzchnika cywilnej misji ONZ w Kosowie Joachima Rikiera biskup raszko-prizrenski Artemij.
    Zwierzchnik międzynarodowej administracji tego regionu niedawno poinformował hierarchę, że 29 stycznia 2007 roku w Paryżu UNMIK i UNESCO podpisały umowę o realizacji pierwszego projektu w sprawie odbudowy i ochrony kulturowej spuścizny w Kosowie i Metochii.
   Władyka Artemij zainteresował się wówczas, które cerkwie objęte są tą umową, przypomniał, że bez wiedzy diecezjalnego biskupa w żadnej kosowskiej świątyni nie powinno się przeprowadzać jakichkolwiek prac. W odpowiedzi Rikker zapewniał, że wszystkie kwestie zostały uzgodnione ze świętym synodem w Belgradzie. Okazało się, że te zapewnienia nie są prawdziwe.
   – Mimo że mamy dokładne wyobrażenie o waszej poprzedniej działalności w Kosowie i Metochii, o waszym wzmożonym i uporczywym uczestnictwie w wysuwaniu i realizacji bezprawnego projektu niezależnego Kosowa i Metochii, byliśmy porażeni takim tupetem i gotowością do fałszowania i wypaczania prawdy – powiedział biskup Aremij. – W takich okolicznościach niepotrzebna nam jest ani wasza pomoc, ani wasz udział w odnowie i ochronie serbskiej kulturalnej spuścizny. Państwo serbskie, którego nieodłączną część stanowi Kosowo i Metochija, a także Serbska Cerkiew same są w stanie bronić i ochraniać swoje skarby kultury zarówno przed napaścią, jak i przed wandalizmem albańskich terrorystów oraz tymi, którzy nielegalnie dążą do odebrania ich z naszych rąk i uzurpują sobie do tego prawo – podkreślił.
   Biskup raszko-prizrenski przypomniał, że bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony UNMIK prowadzone są prace nad odnową wielu monasterów w raszko-prizrenskiej diecezji.
   – Wszelka pomoc w tym dziele jest potrzebna i zostanie przyjęta z wdzięcznością, ale pod warunkiem, że będą przestrzegane prawa właściciela, budowniczego i strażnika kulturowej spuścizny, która dotrwała do nas poprzez wieki serbskiej historii – podkreślił władyka Artemij.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nagrody Księcia Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, obradująca po raz 31 pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego, przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków. Nagroda nie zna granic państwowych i konfesyjnych. W tym roku laureatami zostali: (więcej...)
Piękny jubileusz - Eugeniusz Czykwin
Aleksander Naumow, a dla wielu z nas Alik, ukończył 70 lat. By uczcić profesora światowej klasy – tak jubilata określił arcybiskup Jakub – do Supraśla przybyło całe grono polskich slawistów, z których większość to uczniowie Alika. Głównym akcentem jubileuszu była konferencja naukowa, w czasie której zaprezentowano referaty przygotowane do specjalnego, dziesiątego tomu Latopisów Akademii Supraskiej „Wieniec Chwalenija. Studia Ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”. W czasie wystąpień, w konferencji uczestniczyli m.in. prof. prof. Teresa Chyczewska-Hennel, Tomasz Kempa, Mirosław Piotr Kruk, Jan Stradomski, Marzanna Kuczyńska – naukowcy często odwoływali się do dorobku naukowego profesora Naumowa, podkreślając jego ogromny wkład w badania cerkiewnosłowiańskiej literatury. (więcej...)
Czyja ulica? - Eugeniusz Czykwin
W kwietniu 2018 roku Rada Miasta Białystok głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wówczas większość w Radzie, jednej z ulic w Białymstoku nadała imię mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Decyzja podzieliła białostoczan, gdyż dla wielu, nie tylko prawosławnych, mieszkańców regionu, także mniejszości litewskiej, Łupaszka to zbrodniarz. Po wyborach samorządowych Rada Miasta już w nowym składzie zmieniła nazwę ulicy na „Podlaską”. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie ubiegłego roku uchylił wojewoda podlaski, a jego decyzję Rada zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podejmie ostateczną decyzję. (więcej...)
Ustawa o wolności wolność odbiera - Andrzej Charyło
W nocy z 26 na 27 grudnia 2019 roku parlament Czarnogóry na wniosek Rady Ministrów uchwalił ustawę „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, odrzucając wszystkie 253 poprawki, w tym 117 zaproponowanych przez Serbską Cerkiew Prawosławną. Za przyjęciem aktu głosowało 45 posłów, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Nie było głosów sprzeciwu i wstrzymujących się, ponieważ rozpatrywanie ustawy odbyło się po bójce i zatrzymaniu przez policję wszystkich posłów opozycji, którzy próbowali nie dopuścić do przyjęcia regulacji prawnej, naruszającej prawa kanonicznej Cerkwi prawosławnej w Czarnogórze. Głosowanie przeprowadzono przy masowych protestach, które ogarnęły cały kraj. Manifestacje odbywały się w stolicy, Podgoricy, a także w największych czarnogórskich miastach, w Nikšiciu, Pljewlji, Barze, Budwie, Bijelo Polje, Berane, Kotorze. (więcej...)