Numer 7(373)    Lipiec 2016Numer 7(373)    Lipiec 2016
fot.Anna Radziukiewicz06 XII XXXIII Walne Zgromadzenie BMP w Polsce
Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy w dniu 6 grudnia 2014r. w Sokółce odbędzie się XXXIII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży (...)
06 XII Św. Grzegorza (Peradze)
6 grudnia – św. męczennika Grzegorza (Peradze), patrona punktu duszpasterskiego przy ul. Lelechowskiej 5 w Warszawie oraz cerkwi, budowanej w Białymstoku w Dojlidach Górnych
06 XII Pielgrzymka na święto do Zaleszan
Bractwo Trzech Świętych Hierarchów serdecznie zaprasza na pielgrzymkę do monasteru w Zaleszanach na święto patronki monasteru - św. Katarzyny.

Wyjazd 6.12 (sobota) o godz. 14:30. (...)