Numer 6(312)    czerwiec 2011Numer 6(312)    czerwiec 2011
fot.Anna Radziukiewicz
2015 I 28 Warszawa: Spotkanie na Pradze

Serdecznie zapraszamy młodzież i wszystkie zainteresowane osoby na kolejne „Spotkanie na Pradze”, które odbędzie się w najbliższą środę 28 stycznia br., o godz. 19.00, w dolnej świetlicy parafialnej (wejście od. al. Solidarności 52). Na spotkaniu rozmawiać będziemy na temat misji Cerkwi Prawosławnej we współczesnym świecie.