Numer 9(219)    wrzesień 2003Numer 9(219)    wrzesień 2003
fot.Wiesław Zieliński
2015 I 17 XIV Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne we Wrocławiu

17 stycznia – XIV Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne we Wrocławiu