Numer 5(287)    maj 2009Numer 5(287)    maj 2009
fot.Tadeusz Żaczek
2014 XI 22 Święto w monasterze w Sakach

22 listopada – św. Nektariusza z Eginy, monaster św. Dymitra w Sakach