Numer 1(211)    styczeń 2003Numer 1(211)    styczeń 2003
fot.
2014 XI 22 Święto w monasterze w Sakach

22 listopada – św. Nektariusza z Eginy, monaster św. Dymitra w Sakach