Numer 1(283)    styczeń 2009Numer 1(283)    styczeń 2009
fot.
2014 X 29 Białystok rodzinie

Białystok rodzinie - wspólna troska. Konferencja pod takim hasłem odbędzie się 29 października, we środę, w auli wydziału elektrycznego Politechniki Białostockiej przy ulicy Wiejskiej 45 D. Pierwsza sesja rozpocznie się o godzinie 10, druga o 17.

Na konferencję zaprasza prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, który forum otworzy. O konstytucyjnych podstawach rodziny będzie mówił dr hab. Michał Królikowski z Uniwersytetu Warszawskiego, niegdyś wiceminister sprawiedliwości.

Przewidziano panel dyskusyjny, prowadzony przez red. Rafała Poznańskiego, w którym udział wezmą: Michał Jackowski, Anna Radziukiewicz, Tadeusz Wasilewski i Dominika Więsław.

Konferencja jest adresowana do nauczycieli, młodzieży ale także rodziców i dziadków. Każdy może na nią przyjść.

W lutym ubiegłego roku powstała Białostocka Akademia Rodziny, która za główne zadanie obrała edukację, jaka by wspomogła tworzenie zdrowej, silnej, społecznie otwartej rodziny. Z inicjatywy tej organizacji przygotowano konferencję Białystok rodzinie.