Numer 8(206)    sierpień 2002Numer 8(206)    sierpień 2002
fot.Marek Dolecki
2014 XII 06 Pielgrzymka na święto do Zaleszan

Bractwo Trzech Świętych Hierarchów serdecznie zaprasza na pielgrzymkę do monasteru w Zaleszanach na święto patronki monasteru - św. Katarzyny.

Wyjazd 6.12 (sobota) o godz. 14:30. Powrót ok. godz. 22.

Zapisywać się można w siedzibie Bractwa w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku w czwartki w godzinach 16:00-17:00.

Koszt: 22zł.