Numer 9(351)    wrzesień 2014Numer 9(351)    wrzesień 2014
fot.Tomasz Grześ
2014 XI 28 Koncentracja a zdrowie człowieka

Duszpasterstwo Prawosławnego Środowiska Akademickiego w Białymstoku, Katedra Biostruktury Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, oraz Katedra Teologii Prawosławnej Instytutu Ekumenicznego KUL zapraszają na organizowany wspólnie cykl interdyscyplinarnych sympozjów o zdrowiu człowieka. Ich myślą przewodnią jest: „Zdrowie jako dar i zadanie”.

Drugie spotkanie z tego cyklu odbędzie się w piątek 28 listopada o godz. 17:30 w Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. J. Waszyngtona 13 (wejście od strony lądowiska helikoptera przy USK).

Temat tego sympozjum to: Koncentracja a zdrowie człowieka

Program przewiduje cztery wykłady wprowadzające w dyskusję panelową:
– Koncentracja z neurologicznego punktu widzenia - Dr hab. med. Jan Kochanowicz (UMB)
– Koncentracja jako proces z perspektywy neuropsychologii klinicznej - Dr hab. Barbara Polityńska-Lewko (UMB)
– „Bądźmy uważni!” – liturgiczne wezwanie do skupienia na najważniejszym - Ks. dr Włodzimierz Misijuk (Duszpasterstwo akademickie)
– Koncentracja jako zmaganie duchowe w tradycji chrześcijaństwa wschodniego - Prof. KUL, dr hab. Krzysztof Leśniewski (KUL)

Temu wspólnemu przedsięwzięciu patronują:
Jego Ekscelencja Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański
prof. dr. hab. Jacek Nikliński, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Wstęp wolny