Numer 5(251)    maj 2006Numer 5(251)    maj 2006
fot.Piotr Sawicki
2014 XI 22 Święto w monasterze w Sakach

22 listopada – św. Nektariusza z Eginy, monaster św. Dymitra w Sakach