numery | autorzy | artykuły

Numer 6 (204)    czerwiec 2002


Numer 6(204)    czerwiec 2002Numer 6(204)    czerwiec 2002
fot.J. Malec, M. Dolecki
Kazanie
Wniebowstąpienie Pańskie- Pięćdziesiątnica metropolita Antoni (Bloom)
Na mnogaja leta
Muzyka cerkiewna
Śpiew Bogu naszemu Michał Bołtryk
rozmowa z o. Kuz'jo
W cieniu unitów i raskolników Ałła Matreńczyk
Misjonarz musi wyjechać Ałła Matreńczyk
Z arcybiskupem Janem o Rosji
Misja obecności Jiri Karpowicz
Historia i dzień dzisiejszy parafii
Wielki świat w Pasynkach Anna Radziukiewicz
Historycy o oświacie
Stulecia w prawosławnej szkole Dorota Wysocka
Architektura sakralna
Między tęsknotą za kanonem kiczem Anna Radziukiewicz
ks. prof. Hryniewicz o ekumenii
Kościół jeden i podzielony Elżbieta Adamiak, Józef Majewski
Kontrowersje wokół św. A. Boboli
Nie nasz patron Eugeniusz Czykwin
Duchowny w więzieniu
Modlitwa za murem Ałła Matreńczyk
O. Piotr Miedźwiedziew wspomina
Topolański batiuszka Anna Radziukiewicz
Z cerkwi w Narojkach
Gałacka Ikona Matki Bożej z Narojek Antonina Troc-Sosna
Język naszej liturgii
Rodzicielska sobota przed świętem Pięćdziesiątnicy ks. prot. Stanisław Strach
Asyryjska tradycja
O chlebie naszym powszednim Anna Radziukiewicz
Nie tylko o pomnikach
Orlęta, furmani i pan Przewoźnik Michał Bołtryk
Notatki z Wiejskiej
W cieniu wyborów samorządowych Eugeniusz Czykwin
Kilka zdań
Patron Bobola Michał Bołtryk
Na rodnaj mowie
Suraż ... znaczyc prygażun Darafiej Fionik
Palanizujemsia Doroteusz Fionik