numery | autorzy | artykuły

Numer 12 (234)    Grudzień 2004


Numer 12(234)    Grudzień 2004Numer 12(234)    Grudzień 2004
fot.Andrzej Karpowicz
Hierarcha
Jubileusz metropolity Sawy Ałła Matreńczyk
Festiwal
Słowo i wiara Anna Radziukiewicz
Historia
Prawosławne korzenie Kościuszków Doroteusz Fionik
Notatki z Wiejskiej
Dobre wieści Eugeniusz Czykwin
Kazanie
Święto Ikony Matki Bożej Nieoczekiwana Radość metropolita Antoni (Bloom)
Wykład
Prawosławie i współczesność metropolita Sawa
Częstochowa
Krzyże na cerkwi już sa Dorota Wysocka
Święto
Do świętego z Salonik Anna Radziukiewicz
Festiwal
Jak pisać w Cerkwi Anna Radziukiewicz
Widziane z Ukrainy Anna Radziukiewicz
Władyka był z nimi Anna Radziukiewicz
Łemkowszczyzna
Epifaniusz zwany Nikiforem Michał Bołtryk
Rozważania
Sprzeczności o. John Breck
Ikona
Wokół wieczności Urszula Gulbińska
Kultura
Słowo drukowane Anna Radziukiewicz
Konferencja
Białoruś w XIX wieku Michał Bołtryk
Lubelszczyzna
Losy Ukraińców losy Cerkwi Grzegorz Jacek Pelica
Pomoc
Z Serbią razem
Ekumenia
Tylko rozczarowania
Historia
Sąd nad świętym Maksymem Michał Bołtryk
Język naszej liturgii
Święty Ambroży arcybiskup Mediolanu (7 XII / 20 XII) ks. protoijerej Stanisław Strach
Poezja
Odczytywanie znaków Anna Radziukiewicz
Felieton
Dziwna miłość Michał Bołtryk