numery | autorzy | artykuły

Numer 11 (257)    listopad 2006


Numer 11(257)    listopad 2006Numer 11(257)    listopad 2006
fot.Andrzej Grzegorz Dąbrowski
Na Słonecznym Stoku
Cerkiew Woskriesieńska zmartwychwstała Ałła Matreńczyk
W Rumunii
Dialog ponad Karpatami Anna Radziukiewicz
Rozmowa z prof. Naumowem
Między Bałkanami a Moskwą Anna Radziukiewicz
Wspomnienia
Kielecka mapa prawosławia Michał Bołtryk
Konferencja naukowa
Bałkański komponent Dorota Wysocka
Podyskutujmy o bałkańskich wpływach
Patrząc na południe Anna Radziukiewicz
Jubileusz zespołu Kyczera
Z wiary, miłości i marzeń Anna Rydzanicz
Tradycja
Płótno i chusta na Podlasiu Irena Matus
Książka
Jeszcze więcej świętych miejsc i cudownych ikon Dorota Wysocka
Lubelszczyzna
Ślady wyrwane z zapomnienia Grzegorz Jacek Pelica
Po kilkudziesięciu latach
W Biłgoraju narodziła się parafia o. Marek Waszczuk
Rozmowa o rumuńskiej kulturze
Z widokiem na Polskę Anna Radziukiewicz
Wzorce
Akademia Supraska patrzy na Wałaam Mariusz Nikiciuk
Kontrowersje
Dlaczego papież przywołał słowa prawosławnego cesarza? Jurij Maksimow
W Mińsku
Dzwony dla świątyni - pomnika o. Stanisław Strach
Mniejszości i państwo
Temu dam, temu nie dam Michał Bołtryk
Wizyta
Mała cerkiew wielki wzór Michał Bołtryk
Muzeum ikon
Długa premiera Dorota Wysocka
Wyświęcenie
Wyświęcenie jak chrzest Ałła Matreńczyk
Kilka zdań
Wypisy z kodu kulturowego Michał Bołtryk
Notatka z Wiejskiej
Bez alternatywy Eugeniusz Czykwin
Język naszej Liturgii
Święty mnich Barlaam Chutyński ks. protoijerej Stanisław Strach
Kazanie
Przypowieść o bogaczu i Łazarzu metropolita Antoni (Bloom)
Wybory
Kandydaci do Sejmiku Michał Bołtryk
Spóźniony nekrolog Michał Bołtryk