numery | autorzy | artykuły

Numer 1 (259)    styczeń 2007


Numer 1(259)    styczeń 2007Numer 1(259)    styczeń 2007
fot.(-)
Kazanie
Chwała, Radość i Nadzieja metropolita Antoni (Bloom)
Boże Narodzenie
Ewangelia i tradycja w obrazach Swietłana Lipatowa
Zbieramy pieniądze
Wspólne dzieło – monaster w Wojnowie Redakcja
Gotycka cerkiew obronna
Kurz historii w Synkowiczach Anna Radziukiewicz
W Grodnie
Cerkiew dwóch świętych Anna Radziukiewicz
Łemkowskie śpiewanie
Okmel czytaj wspak Anna Rydzanicz
Jubileusz parafii
W powojennym Wrocławiu Anna Rydzanicz
Wszechnica Kultury Prawosławnej
Tradycja Święta i Pismo Święte oprac. Dorota Wysocka
Św. Mikołaj Zahorowski
O świętym, który spoczął na przemyskim cmentarzu Jarosław Charkiewicz
Grecja
Materialne zyski, duchowe straty metropolita Antym
Ekumenizm
Papież w Konstantynopolu Ałła Matreńczyk
Po wizycie papieża w Konstantynopolu
Przełom czy rozczarowanie Ks. Wacław Hryniewicz
W Lublinie
Kaplica za więziennym murem Grzegorz Jacek Pelica
Rozmowa z naczelnikiem więzienia
Przestępstwo jak grzech Grzegorz Jacek Pelica
Młodzi mówią
Radość znaleziona w Cerkwi Anna Radziukiewicz
O. Marcin Gościk opowiada
Z młodzieżą Anna Radziukiewicz
Kultura
Nagrody św. Brata Alberta rozdane Anna Radziukiewicz
Dla uszu i oczu
Bielski grudzień uduchowiony Doroteusz Fionik
Konkurs recytatorski
Prawosławie w poezji Lilla Busłowska
Książka
Mikołaj święty nieznany Anna Radziukiewicz
Muzyka
Boże Narodzenie w Karpatach Dorota Wysocka
Sztuka
Leon Tarasewicz najlepszy malarz w Polsce (-)
Album
Niwa czas i ludzie Doroteusz Fionik
Język naszej Liturgii
Św. Sawa Serbski o. Stanisław Strach
Notatki z Wiejskiej
Miejmy nadzieję Eugeniusz Czykwin
Zocziszte
Trwa odbudowa cerkwi (-)