numery | autorzy | artykuły

Numer 11 (329)    listopad 2012


Numer 11(329)    listopad 2012Numer 11(329)    listopad 2012
fot.Anna Radziukiewicz
Kazanie
Błogosławieni cisi... o. Aleksander Schmemann
Zwierki
Zwycięstwo Ducha Anna Radziukiewicz
W Wojnowie
W monasterze nad Krutynią Ludmiła Klimuk
W Gorzowie Wielkopolskim
50 lat parafii W. Michalczuk
Jubileusz o. Jerzego Boreczko
I do dziś jestem w ołtarzu (2) Michał Bołtryk
W Nowej Woli
Hospicjum na wsi Anna Radziukiewicz
Na Łemkowynie
Ścieżkami miłości Anna Radziukiewicz
Cerkiew w Hańczowej
Perła w górach Anna Radziukiewicz
W Kądzierzynie Koźlu
Pierwsza parafia na Opolszczyźnie
Otwarty na wschód
Prawosławna Liturgia w Sandomierzu Grzegorz Jacek Pelica
Na Lubelszczyźnie
O cerkwi w Łęcznej Grzegorz Jacek Pelica
Na południowym Podlasiu
W Nosowie koło Leśnej Natalia Klimuk
Na Lubelszczyźnie
Wyniosłe świerki w Łopienniku Grzegorz Jacek Pelica
Cerkiewnosłowiański
Teologia w języku o. Marek Ławreszuk
Rozmowa z Meri Chochłową
Prawosławne krajoznawstwo Anna Radziukiewicz
Monaster Ławryszewski
Nad Niemnem Anna Radziukiewicz
W świecie
Prawosławni Rosjanie w muzułmańskich krajach Ałła Matreńczyk
List św. Nikolaja
PEWNEMU NIEMIECKIEMU TEOLOGOWI... św. Mikołaj Serbski (Welimirowicz)
W Białymstoku
W Dojlidach nie tylko cerkiew Ałła Matreńczyk
W więzieniu
Ikony zza krat Anna Petrovska
Książka
Duchowni w księdze zebrani Dorota Wysocka
Wystawa
Supraśl skarbów pełen Dorota Wysocka
Naukowcy o supraskiej spuściźnie Natalia Klimuk
Konferencja
Mniejszości w spisie Michał Bołtryk
Notatki z Wiejskiej
Rządzący i rządzeni z perspektywy Puszczy Białowieskiej Eugeniusz Czykwin
Kilka zdań
Z kim na Moskwę Michał Bołtryk
Język naszej Liturgii
Święci męczennicy i wyznawcy Guriasz, Samon i Habib o. Stanisław Strach
Na parafii w Gródku
Ojciec Anna Radziukiewicz