numery | autorzy | artykuły

Numer 12 (330)    grudzień 2012


Numer 12(330)    grudzień 2012Numer 12(330)    grudzień 2012
fot.
Pożegnanie
Odszedł arystokrata ducha Anna Radziukiewicz
O Kazimierzu Morawskim
Żegnaj przyjacielu Eugeniusz Czykwin
Bułgaria
Zmarł patriarcha Maksym Ałła Matreńczyk
O bułgarskim patriarsze
Ołtarz był jego domem Nikołaj Moskow
Seminarium wileńsko-supraskie
Uniwersytet wędrujący Anna Radziukiewicz, Natalia Klimuk
Rozmowa o Wschodzie i Zachodzie
Ruchoma granica Anna Radziukiewicz
Kazanie
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości... o. Aleksander Schmemann
O. Włodzimierz Cybuliński
Budowniczy Ałła Matreńczyk
Zamość
U Boga wszystko jest możliwe Anna Radziukiewicz
Rosjanie na Białostocczyźnie
W głąb historii Ałła Matreńczyk
Poznańskie Dni Kultury Prawosławnej
Wokół ascezy Katarzyna Machtyl
Konsultacje w Lublinie
Wobec ateizmu i problemów penitencjarnych Grzegorz Jacek Pelica
Rozmowa z europosłem
Europa jest też prawosławna Natalia Klimuk
Monaster
W Zahajcach Małych Anna Petrovska
Odradzanie
Rozdziały historii w Turkowicach Anna Radziukiewicz
List św. Nikolaja
Urzędnikowi uważającemu, że naród świętuje zbyt dużo świąt św. Mikołaj Serbski (Welimirowicz)
Jubileusz
Dziesięć lat radia Orthodoxia Michał Bołtryk
Zabytki
Na cmentarzu w Łasku Mirosław Pisarkiewicz
Przed, w czasie i po wojnie
Tak to pamiętam Anna Radziukiewicz
Misteria Prawosławia
Bliżej tajemnicy Dorota Wysocka
Siemiatycze
Trzy dni z muzyką cerkiewną Walentyna Oniszczuk
Notatki z Wiejskiej
Jak na wojnie Eugeniusz Czykwin
Kilka zdań
Co Sejm uchwala czego nie Michał Bołtryk
Język naszej Liturgii
Święci męczennicy Firs, Leukiusz, Filemon i inni z nimi o. Stanisław Strach
Turystyka
Rowerem przez Polskę Wschodnią Anna Radziukiewicz