numery | autorzy | artykuły

Numer 1 (331)    styczeń 2013


Numer 1(331)    styczeń 2013Numer 1(331)    styczeń 2013
fot.Grecka ikona narodzenia Chrystusa
Kazanie
A na ziemi pokój... o. Aleksander Schmemann
Na Boże Narodzenie
O tym, dlaczego Zbawiciel urodził się w jaskini św. Mikołaj Serbski (Welimirowicz)
Nad Jordanem
Epifania w Ziemi Świętej Ałła Matreńczyk
Patriarchat Antiocheński
Odszedł patriarcha Ignacy IV Ałła Matreńczyk
Kleszczele
Przez wieki ze świętym Mikołajem Michał Bołtryk
Bratczyk z Mińska
Od matematyki do polityki, od polityki do Cerkwi Anna Radziukiewicz
Rozmowa o myśli konserwatywnej
Tradycja rozwija Anna Radziukiewicz
Wilno prawosławne
Jak drogocenny kamień Anna Radziukiewicz
Wspomnienie o o. Ioannie (Kriestankinie)
Starzec różni się od innych ludzi (I) Archimandryta Tichon (Szewkunow)
Kiedy malował Niestierow
Tam żyła Święta Ruś Ałła Matreńczyk
Książka
Prawosławie w Polsce z zewnątrz widziane Ałła Matreńczyk
Budowa roku
Złota Kielnia dla cerkwi w Białej Podlaskiej Anna Radziukiewicz
Na co monaster wydaje pieniądze
Supraśl w remoncie Natalia Klimuk
W Chełmie
Nie zabrakło optymizmu Grzegorz Jacek Pelica
Refleksje o historii
Pamięć wasza i nasza Dorota Wysocka
Pod patronatem św.św. Cyryla i Metodego
Jubileusz brackiej szkoły Natalia Klimuk
Notatki z Wiejskiej
Nieswojo mi z taką „polityką” Eugeniusz Czykwin
Kilka zdań
Dzikie Pola w Mielniku Michał Bołtryk
Język naszej Liturgii
Święta (w upodobnieniu się do Boga) Domnika o. Stanisław Strach
Wystawa
Misteria Prawosławia Dorota Wysocka