numery | autorzy | artykuły

Numer 4 (370)    kwiecień 2016


Numer 4(370)    kwiecień 2016Numer 4(370)    kwiecień 2016
fot.Anna Radziukiewicz
Na Grabarce i w Białymstoku
Mnisze pożegnania Ihumenia Agnia
Kazania na Wielki Post
O  Krzyżu Patriarcha Kirył
Rozważania Św. Cyryla Aleksandryjskiego
O kenozie Syna Bożego Andrzej Charyło
Nim zbierze się sobór Ałla Matreńczyk
Dokument soborowy
Ważność postu i jego wypełnianie łum. o. Andrzej Kuźma, Jerzy Betlejko, Jarosław Charkiewicz
Zjazd Gnieźnienski
Łączy nas chrzest Eugeniusz Czykwin
Św. Nicefor Kantakuzen
Jak patriarszy egzarcha z unią walczył o. Andrzej (Borkowski)
Jubileusz
Pięćdziesiąt lat służby Bogu i Cerkwi Anna Choruży
Warszawa
Jubileusz bractwa Jan Bołtromiuk
Wspomnienie
Żył Florynką Anna Rydzanicz
Albumy
Na milenijną rocznicę O. Gordiej Szczegłow
Historia
Jak to z chrztem Rusi było Paweł Kuzienkow
Macedonia
Nie ma zgody na Bałkanach Anna Radziukiewicz
Macedonia
Dwie Cerkwie Anna Radziukiewicz
Cerkiew w Nerezi
Przed Giottem Anna Radziukiewicz
Promocja
Wokół rodzinnego obrządku Kazimierz Pelica; Małgorzata Turek
Lublin
Piękno i sacrum Grzegorz Jacek Pelica
Bliska historia
Nie nasz bohater Eugeniusz Czykwin
Bliska historia
Żołnierze wyklęci Jan Widacki
Opowiadanie
Ważność sakramentów Tadeusz Wyszomirski
Olimpiada w Białymstoku
Olimpiada o soborze Ałła Matreńczyk
Współpraca
Z Podlasia do Trójmiasta Jan Siedlik
Rewizyta w Moskwie
Rewizyta w Moskwie Dariusz Kazimierowicz