numery | autorzy | artykuły

Numer 7 (373)    Lipiec 2016


Numer 7(373)    Lipiec 2016Numer 7(373)    Lipiec 2016
fot.Anna Radziukiewicz
Zbucz
Ziemia zroszona krwią Michał Bołtryk
Białystok
Panichida przy pomniku męczenników Michał Bołtryk
Historia
Z kroniki męczeństwa i zwycięstwa Michał Bołtryk
Kazanie
Niech zaś prosi z wiarą... Metropolita Limassol Atanazy
Białoruś
W Połocku świętej Eufrozyny Anna Radziukiewicz
Białoruś
W połockiej Hagia Sophii Liturgia Anna Radziukiewicz
Rozmowa
Księgi to nasza tradycja rozmawia Anna Radziukiewicz i Eugeniusz Czykwin
Hajnówka
Święta Eufrozyna nas łączy Dorota Wysocka
Łosinka
W Łosinianach wyświęcono kaplicę Anna Radziukiewicz
Bielska Ikona
Uświęca miasto Eugeniusz Czykwin
Hodegteria
Dar królowej Heleny Doroteusz Fionik
Historia
Prawosławna królowa Eugeniusz Czykwin
Saki. 15 lat monasteru
Pod opieką świętego Dymitra Anna Radziukiewicz
Monastycyzm
Święta Góra Atos daje siłę rozmawia Anna Radziukiewicz
Krynica
Nowa kopuła nad Krynicą o. Piotr Pupczyk
Diecezja przemysko-nowosądecka
Cerkiew w Młodowicach wyświęcona Jarosław Grycz
Rzeszów
Na świętego Mikołaja w Rzeszowie o. Dariusz Bojczyk
20 Lat
Eleos znaczy miłosierdzie Anna Petrovska
Atos - Białystok
Przybywa ikona św. Paisjusza Hagioryty (ar)
Lublin
Piękno chrześcijańskiego Wschodu Grzegorz Jacek Pelica
Dratów
Osłoda od św. Mikołaja Grzegorz J. Pelica
Hajnówka
Jubileusz cerkiewnego śpiewania Dorota Wysocka
Sobór na Krecie
Nie sam dla siebie lecz dla ludu Bożego Anna Radziukiewicz
Dyskusja
Wyklęci dzielą Anna Radziukiewicz
Wspomnienie
Odszedł o. Leonid Szeszko Anna Radziukiewicz
Kronika Michała Bołtryka
Kronika Michała Bołtryka Michał Bołtryk
Prawosławie na świecie
Prawosławie na świecie oprac. Ałła Matreńczyk
Bielsk Podlsaki
Wokół Prologu Grzegorz Jacek Pelica
Jubileusz
XXV lat nauczania religii w szkołach o. Andrzej Baczyński
Festiwal
Festiwal im. Okudżawy Anna Radziukiewicz