numery | autorzy | artykuły

Numer 10 (376)    Październik 2016


Numer 10(376)    Październik 2016Numer 10(376)    Październik 2016
fot.Anna Radziukiewicz
W Gorlicach
Władyka Paisjusz biskupem przemyskim i gorlickim Anna Radziukiewicz
Rozmowa
Tam w górach Karpatach Anna Radziukiewicz, Eugeniusz Czykwin
Kazanie
Narzekanie o. prot. Andrej Tkaczew
Szczyty-Dzięciołowo
Zjednoczeni Natalia Klimuk
W Starym Korninie
Pokłonić się Ikonie Anna Radziukiewicz
Biłgoraj
Pomnik roku 1938 Anna Radziukiewicz
W Supraślu
O starych księgach Anna Radziukiewicz
Rozmowa
Z cyrylicą Anna Radziukiewicz
W rocznicę śmierci
Pamięci Andrzeja Łapko Anna Radziukiewicz
Wspomnienia o. Włodzimierza Garustowicza
Lata wojny w Choroszczy (2) Halina Surynowicz
Zapałów
Cerkiew czeka na ratunek o. mitrat dr Jan Plewa
Sankt Petersburg
Odrodzenie Ławry Eugeniusz Czykwin
Tylawa
Powrót Łemków do prawosławia Jarosław Grycz
Hołd o. Maksymowi Sandowiczowi
Modlitwa przy pomniku Jarosław Grycz
Pomnik
40 dzień po śmierci władyki Adama J. Grycz
Bizancjum
Jak mnisi świat odmienili Paweł Kuzienkow
Kronika Michała Bołtryka
Kronika Michała Bołtryka Michał Bołtryk
Notatki Redaktora
Nienawiść Eugeniusz Czykwin
Męczennicy z Jasenovac
Męczennicy z Jasenovac Ałła Matreńczyk
Chorwacja
Stepinac nie był bohaterem Bohdan Piętka
Prawosławie na świecie
Prawosławie na świecie oprac. Ałła Matreńczyk
Unici i prawosławni podlascy
I po co, czyli fragment większej całości… Marek Borkowski
Opowiadania
Strzały w cerkwi Piotr Bajko
Ataman od Chmiela
Ataman od Chmiela Tadeusz Wyszomirski
List do Redakcji
O parafii w Narojkach Była parafianka
List do Redakcji
Sympozjon „Prolog – Cresta” Parafianin