numery | autorzy | artykuły

Numer 5 (383)    Maj 2017


Numer 5(383)    Maj 2017Numer 5(383)    Maj 2017
fot.Anna Radziukiewicz
Pożegnanie
Na Paschę odszedł Nasz Władyka Anna Rydzanicz, Ałła Matreńczyk
Władykę wspominają
Chat – Wspólnota przyjaciół Wsiewołod Konach
Władykę wspominają
Tak bardzo chciałbym umrzeć na paschę m. Eufalia (Zołotarjew)
Władykę wspominają
A wasz smutek w radość się przemieni o. Mariusz Synak
Władykę wspominają
Młodzieżowy Władyka Sławomir Makal
Władykę wspominają
Jak mamy dziękować Ałła Matreńczyk
Władykę wspominają
Zmienił moje życie Eugeniusz Czykwin
Władykę wspominają
Bardzo nam imponował Elżbieta Czykwin
Władykę wspominają
Władyka nie tylko prawosławnych Grzegorz Polak
Władykę wspominają
Nasz Władyka ks. Michał Czajkowski
Z pamiątkowej księgi
Działać w duchu pobożności, miłości i wzajemnego szacunku Kalina Wojciechowska, Wsiewołod Konach
Podróże
Prawosławny Krym Paweł Krysa
W diecezji przemysko-Gorlickiej
Wielki Tydzień w Tarnowie o. Dariusz Bojczyk
Augustów
Na augustowskiej ziemi Natalia Klimuk
Kronika Michała Bołtryka
Kronika Michała Bołtryka Michał Bołtryk
Prawosławie na świecie
Prawosławie na świecie oprac. Ałła Matreńczyk
Dolny Śląsk
Zmieniło się wszystko Anna Rydzanicz
Belgia
Chrześcijańska Bruksela Paweł Cecha
Biłgoraj
Żywy pomnik Grzegorz Jacek Pelica
W diecezji Przemysko-Gorlickiej
Paschalny parastas w Zawadce Morochowskiej o. Julian Felenczak
Święta Góra Jawor
Paschalna Liturgia na Jaworze o. Jarosław Grycz