numery | autorzy | artykuły

Numer 11 (413)    Listopad 2019


Numer 11(413)    Listopad 2019Numer 11(413)    Listopad 2019
fot.Wiaczesław Perek
Nasz poseł
Nasz poseł Eugeniusz Czykwin
Kapliczka w Potoce
Żebyśmy pamiętali Ałła Matreńczyk
Święty Michał Archanioł
Pod skrzydłami aniołów o. Konstanty Bondaruk
Jubileusz na Słonecznym Stoku
Woskresieńska zmartwychwstaje Ałła Matreńczyk
Jubileusz
Jubilatka z Sosnowca o. Mikołaj Dziewiatowski
Węgier prawosławny
Węgier prawosławny Anna Radziukiewicz
Druga wojna
Cud w Rożkowce Gieorgij Musiewicz
Bogdan Martyniuk
Ratował ludzi i cerkwie Ałła Matreńczyk
Św. Grzegorz Palamas
Obrońca hezychazmu Andrzej Charyło
Irlandia
Inna wspólnota o. Gieorgij Zawierszynski
Jan Siedlik z Gdyni
Zaraża prawosławiem Andrzej Charyło
Lubelszczyzna
Obrządek wschodni w Łęcznej Grzegorz Jacek Pelica
Słowacja
W Trnawie na Słowacji o. mitrat Stanisław (Eustachy) Strach
Mauzoleum w Ołomuńcu odnowione
Mauzoleum w Ołomuńcu odnowione o. mitrat Stanisław (Eustachy) Strach
Za pracę twórczą, naukową, charytatywną
Nagrodzeni Anna Radziukiewicz
Rumunia
Monastery w krainie Drakuli Paweł Krysa
Kapliczka w Białowieży
Kapliczka w Białowieży Piotr Bajko
Podręczniki
Nasza europejska historia Anna Radziukiewicz
Płyta
Pieśni duszy Anna Radziukiewicz
Ukraina
Rozłam na trwałe? opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
Kronika Michała Bołtryka
Kronika Michała Bołtryka Michał Bołtryk
Prawosławie na świecie
Prawosławie na świecie oprac. Ałła Matreńczyk