Numer 2(392)    Luty 2018Numer 2(392)    Luty 2018
fot.Anna Radziukiewicz
Największa kolekcja manuskryptów
Andrzej Charyło
Inicjatorem powstania wyjątkowego w skali światowej zbioru był o. Mitrofan (Mišulić) (1923-1999) z Monasteru Chilandar na Świętej Górze Atos. Zwrócił się z prośbą o wykonanie kopii zachowanych rękopisów do proboszcza parafii prawosławnej w Columbus, a jednocześnie pracownika naukowego Uniwersytetu Stanowego Ohio, o. prof. Mateja Matejica. Idea utworzenia kolekcji średniowiecznych słowiańskich manuskryptów w formie mikrofilmów uzyskała aprobatę środowiska akademickiego. Na początku lat 80. XX wieku rozpoczęto realizację projektu badawczego. Podczas trzech podróży na Świętą Górę Atos dokonano zapisu fotograficznego ponad 1400 rękopisów z serbskiego monasteru Chilandar. Wkrótce uzyskano również kopie manuskryptów z bułgarskiego monasteru Zograf, greckich Wielka Ławra i Iwiron oraz z rosyjskiego św. Pantelejmona.
Otwarcie kolekcji rękopisów Biblioteki Badań Chilandar w Columbus odbyło się w 1978 roku, czyli dokładnie w 780 rocznicę powstania monasteru Chilandar. Obecnie Uniwersytet Stanowy Ohio posiada kopie ponad 80 proc. wszystkich średniowiecznych słowiańskich manuskryptów, które zachowały się w Autonomicznej Republice Mnichów. Od 1989 roku dyrektorem Biblioteki Badań Chilandar jest prof. Predrag Matejic, który sprawuje swoją funkcję z wielką odpowiedzialnością i respektem wobec dziedzictwa piśmienniczego.
Z upływem lat unikalny zbiór był powiększany o kolejne mikrofilmy rękopisów, które zostały udostępnione przez bibliotekę monasteru św. Katarzyny na górze Synaj, bibliotekę patriarchatu jerozolimskiego oraz Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, największą bibliotekę na świecie. Dzięki licznym międzynarodowym kontaktom oraz ścisłej współpracy z innymi ośrodkami naukowymi kolekcja zawiera również manuskrypty m.in. z Brytyjskiej Biblioteki w Londynie, z bibliotek Bułgarskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Państwowego w Moskwie, Sankt Petersburgu, Saratowie oraz Twerze w Rosji, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Muzeum Narodowego w Krakowie, a także Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji.
Biblioteka Badań Chilandar zawiera również obszerną kolekcję oryginalnych ksiąg drukowanych w języku cerkiewnosłowiańskim. Do najstarszych woluminów należą m.in. Mineja Ogólna, wydana w 1600 roku, Biblia z 1652 oraz z 1670 roku, Minieja Miesięczna na marzec z 1693 roku, Irmologion z 1694 roku, Apostoł z 1772 roku. Wszystkie unikatowe manuskrypty oraz mikrofilmy udostępniane są w Czytelni Zbiorów Specjalnych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Stanowego Ohio.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Andrzej Charyło

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token