Numer 4(394)    Kwiecień 2018Numer 4(394)    Kwiecień 2018
fot.Anioł zjawiający się kobietom niosącym wonności. Ikona z końca XV wieku.
Zapalmy świece i znicze
Adam Musiuk
Arcybiskup Miron (Mirosław Chodakowski) urodził się 21 października 1957 roku w Białymstoku. Tu ukończył szkołę podstawową nr 12, w budynku której obecnie mieści się prawosławna szkoła świętych Cyryla i Metodego. W 1972 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie rozpoczął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym. Ostatnie dwa lata seminarium kontynuował w Jabłecznej. W tamtejszym monasterze, w wieku dwudziestu jeden lat, w roku 1978, złożył śluby zakonne. W latach 1979-1984 pełnił funkcję namiestnika monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. W roku 1984 przybył do Supraśla i rozpoczął odradzanie życia monastycznego supraskiej ławry. Na początku był proboszczem parafii w Supraślu i ihumenem domu zakonnego. W roku 1990 został podniesiony do godności archimandryty i namiestnika odradzającego się monasteru.
Pamiętam moje pierwsze spotkanie z ówczesnym archimandrytą Mironem. Na początku lat dziewięćdziesiątych, po środowym akatyście, który skupiał setki ludzi, podszedłem z prośbą o błogosławieństwo. Byłem pewien, że archimandryta poświęci mi jedynie kilka sekund. Myliłem się. Skończyło się kilkuminutową rozmową i zaproszeniem na dłuższe spotkanie. Tak rozpoczęła się moja „przygoda” z monasterem w Supraślu. Bywałem tam często na nabożeństwach, przy monasterskich pracach i na długich rozmowach z archimandrytą. Rozmawialiśmy o budowie, o pracach konserwatorskich, o problemach prawnych związanych z budynkami. Była to dla mnie sytuacja naturalna, ponieważ wówczas byłem studentem wydziału budownictwa Politechniki Białostockiej. Dopiero po latach okazało się, że plan był inny, byłem przygotowywany do objęcia nadzoru nad odbudową supraskiej ławry.
10 maja 1998 roku odbyła się w Warszawie, w soborze św. Marii Magdaleny, chirotonia archimandryty Mirona na biskupa hajnowskiego. Władyka opuścił Supraśl i przeniósł się do Warszawy. 15 sierpnia 1998 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski mianował go generałem brygady, 21 października władyka został ordynariuszem prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego. W roku 2003 biskup Miron obronił rozprawę doktorską „500-lecie Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu 1498-1998”. Pięć lat później, 10 maja 2008 roku, metropolita Sawa podniósł biskupa Mirona do godności arcybiskupa. W ciągu dwunastoletniej służby jako ordynariusz wojskowy władyka Miron brał aktywny udział w życiu wojska. Uczestniczył w uroczystościach państwowych, odwiedzał żołnierzy pełniących misje międzynarodowe, brał udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Adam Musiuk

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token