Numer 4(394)    Kwiecień 2018Numer 4(394)    Kwiecień 2018
fot.Anioł zjawiający się kobietom niosącym wonności. Ikona z końca XV wieku.
Podatkami w chrześcijan
Eugeniusz Czykwin
Decyzję o zamknięciu świątyni podjęli zwierzchnicy trzech chrześcijańskich wspólnot – prawosławny patriarcha Jerozolimy Teofil III, patriarcha Ormiańskiej Apostolskiej Cerkwi Nourhan Manougian i kustosz Ziemi Świętej o. Francis Patton OFM (Kościół rzymskokatolicki) – które wspólnie administrują bazyliką. Przyczyną tego bezprecedensowego kroku była decyzja burmistrza Jerozolimy o zniesieniu, wprowadzonych jeszcze w czasach otomańskiej Turcji, zwolnień od podatków. Burmistrz zażądał wpłaty podatków wraz z odsetkami od wszystkich nieruchomości, z wyjątkiem świątyń, stanowiących własność Kościołów. Kościół rzymskokatolicki miałby zapłacić 2,8 mln euro, ormiański 465 tys. euro, prawosławny 116 tys. euro. Także inne wspólnoty chrześcijańskie obłożono podatkami (Kościół anglikański miałby wpłacić do miejskiej kasy 1,6 mln euro). Do czasu uiszczenia należności bieżące konta bankowe instytucji kościelnych zostały zablokowane.
„Śledzimy z wielkim niepokojem systematyczną kampanię przeciwko Kościołom i wspólnotom chrześcijańskim w Ziemi Świętej, z rażącym naruszeniem status quo” – napisali w specjalnym oświadczeniu trzej zwierzchnicy religijni. Przypomniano, że w ostatnim okresie kampania osiągnęła poziom bezprecedensowy. Wydanie przez władze miejskie Jerozolimy skandalicznego zawiadomienia o płatności i zajęcie aktywów, majątku i rachunków bieżących Kościołów za domniemane karne podatki miejskie – kontynuują sygnatariusze dokumentu – „jest sprzeczne z historyczną rolą Kościołów w świętym mieście Jerozolimie oraz z relacją, którą zawsze utrzymywały z władzami cywilnymi. Akty te naruszają obowiązujące umowy i zobowiązania międzynarodowe, które gwarantują prawa i prerogatywy Kościołów, co wydaje się być próbą osłabienia chrześcijańskiej obecności w Jerozolimie”.
Kościoły zwracają uwagę, że „głównymi ofiarami tych decyzji będą zubożałe rodziny, które pozostaną bez jedzenia i bez domu, a także dzieci, które nie mogą chodzić do szkoły”.
Zdaniem Kościołów jest to kolejna kropla goryczy, bowiem już we wrześniu ubiegłego roku przywódcy wszystkich Kościołów chrześcijańskich w Jerozolimie wydali surową notę, piętnującą serię wydarzeń, w tym projekt ustawy przedstawionej w Knesecie, ograniczającej prawa Kościołów do swoich własności. „Ta odrażająca ustawa ma być dziś przedstawiona na posiedzeniu komisji ministerialnej. Gdyby została zatwierdzona, umożliwiłaby wywłaszczenie ziem należących do Kościołów. To przypomina nam wszystkie ustawy o podobnej naturze, które zostały wprowadzone przeciwko Żydom w mrocznych czasach w Europie. Ten systematyczny i bezprecedensowy atak na chrześcijan w Ziemi Świętej poważnie narusza podstawowe, istniejące od starodawnych czasów, suwerenne prawa, depcząc delikatną strukturę stosunków między wspólnotą chrześcijańską a władzami, budowaną przez dziesięciolecia. Dlatego, przywołując Deklarację Patriarchów i Zwierzchników Kościołów Lokalnych w Jerozolimie, datowaną na 14 lutego 2018 roku, oraz ich wcześniejsze oświadczenie z września 2017 roku, jako środek protestu postanowiliśmy podjąć ten bezprecedensowy krok zamknięcia Bazyliki Grobu Świętego” – czytamy w oświadczeniu.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Eugeniusz Czykwin
fot. Gali Tibbon

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token