Numer 5(395)    Maj 2018Numer 5(395)    Maj 2018
fot.Anna Radziukiewicz
Człowiek paschalny
o. Andrzej Konachowicz
Na wiosennej sesji Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ustanowił poniedziałek Paschy (9 kwietnia) dniem modlitwy dziękczynnej w intencji arcybiskupa Abla. Z tej okazji do Lublina przybyli niemalże wszyscy władycy. Świątecznej Liturgii w katedrze przewodniczył metropolita Sawa, z którym współcelebrowali arcybiskupi lubelski i chełmski Abel, białostocki i gdański Jakub, wrocławski i szczeciński Jerzy, przemyski i gorlicki Paisjusz, bielski Grzegorz, biskupi łódzki i poznański Atanazy, hajnowski Paweł i supraski Andrzej. Asystowało im sześciu duchownych i czterech diakonów.
Po Liturgii odbyła się dziękczynna paschalna modlitwa, po której metropolita powiedział: – Cerkiew znajduje się w szczególnym okresie liturgicznego roku. Przeżywamy doniosłą uroczystość związaną z cudem Zmartwychwstania Chrystusa. Cerkiew w sposób szczególny przeżywa tę uroczystość i ktokolwiek chce zrozumieć prawosławie, musi stać się uczestnikiem nocy paschalnej w cerkwi. To wielka radość, którą Chrystus po zmartwychwstaniu podarował światu. Trzeba wniknąć w to i zrozumieć tę prawdę, trudną dla ludzkiego rozumu. Przyjmujemy ją mocą wiary, wewnętrznym przekonaniem. Jeżeli całkowicie jej nie poznamy, to przynajmniej dotykamy jej. I to się udziela, udziela się na zewnątrz i dlatego też wielkanocna noc Cerkwi prawosławnej ma szczególny wymiar. Dzisiaj przeżywamy drugi dzień świąt paschalnych, „wysławiając Paschę wiekuistą” (troparion 5 pieśni kanonu paschalnego). Świętujemy Paschę przez czterdzieści dni, do Wniebowstąpienia. Ta prawda przenika całą naszą naturę, tę naturę, która jest ułomna, ale także uświęcana właśnie darem Zmartwychwstania Chrystusa. Gdyby świat to rozumiał, na pewno nie byłoby wojen, atmosfery, towarzyszącej dzisiaj świętu w naszym i innych krajach. Ta prawda, wynikająca z jedynego, niepowtarzalnego cudu Zmartwychwstania, nie jest tak często realizowana w życiu codziennym. I to jest nasz problem, naszego świadectwa. Ale w świat przenika nauka Jezusa Chrystusa poprzez Jego Zmartwychwstanie. On żyje i dlatego żyjemy my. Chrystus pokonał śmierć, ona istnieje, ale nie ma takiego wymiaru, jak wtedy kiedy zabijano w Starym Testamencie młodego Abla. Jeśli przenikniemy tę prawdę, staniemy się innym człowiekiem. „Radośnie obejmijmy jeden drugiego!” (stichery Paschy) i to czynimy dzisiaj w tej świątyni.
A do tej katedry sprowadza nas szczególna osoba, która dwadzieścia dziewięć lat pasterzuje i przyciąga wszystkich swoją osobowością. A ta osobowość, zdaniem przyjaciół, umie oczarowywać. W tym paschalnym okresie wypełniło się sześćdziesiąt lat od urodzenia arcybiskupa Abla.
Metropolita zapewnił jubilata o pamięci, dziękczynieniu i modlitwie: – Dziękujemy Bogu, że darował swojej Cerkwi takiego arcybiskupa. Poprzez twoje arcypasterskie działanie objawiasz światu to co potrzebne, a potrzebne jest zbawienie, które zakłada w człowieku bycie dobrym. Siejesz dobro, miłość, szacunek dla drugiego człowieka, jesteś otwarty wobec wszystkich. Umiesz pracować ze wszystkimi. To jest twój dar, którym obdarował cię Bóg.

o. Andrzej Konachowicz
fot. Dymitr Pochyluk


Bożego błażenstwa i Paschalnej radości w każdym dniu Waszej służby życzy redakcja Przeglądu Prawosławnego.
Na Mnohaja Leta, Władyko.

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token