Numer 5(395)    Maj 2018Numer 5(395)    Maj 2018
fot.Anna Radziukiewicz
Święto Bułgarii w Lublinie
o. Andrzej Konachowicz
W spotkaniu wzięli udział m.in. arcybiskup lubelski i chełmski Abel, ambasador Republiki Bułgarii Emil Savov Jalnazov, konsul generalny Republiki Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawluk, konsul honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak, marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie Kalina Stanczewa, przedstawiciele duchowieństwa, lokalnej administracji, biznesu, środowiska akademickiego. Gospodarzem był marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. Spotkanie prowadził konsul honorowy Republiki Bułgarii, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Witold Karczewski.
– Bułgaria jest dla nas bardzo ważnym partnerem, chociażby z perspektywy turystyki – mówił konsul Karczewski. – Państwo to, ze względu na złożoną sytuację polityczną w Egipcie czy Turcji, jest teraz dla Polaków alternatywą turystyczną. Bułgarzy są bardzo przyjaźni, dlatego warto o tym kraju przeczytać i go odwiedzić.
Z koncertem wystąpił chór Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku pod kierunkiem Barbary Kornackiej, który wykonał hymny narodowe obydwu krajów, bułgarskie pieśni narodowe oraz utwory cerkiewne bułgarskich kompozytorów.
Swoimi refleksjami z zebranymi podzielili się ambasador Jalnazov i arcybiskup Abel.
– Skoro organizujemy podobne uroczystości w Warszawie, to możemy także w Lublinie. To miasto bardzo gościnne i wielokulturowe. Zawsze z wielką przyjemnością je odwiedzam – powiedział ambasador Jalnazov.
– Od ponad dekady diecezja lubelsko-chełmska wraz z jej instytucjami kultury wspólnie z Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS organizuje międzynarodowe konferencje slawistyczne z cyklu „Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian”, które odkrywają różne płaszczyzny współpracy polsko-bułgarskiej. Popularyzują tym samym dziedzictwo oraz pokazują nowe aspekty bogatej działalności naszych bratnich narodów – zaznaczył arcybiskup Abel.
Władyka mówił też o ważnym wkładzie pracy lubelskich bułgarystów, którzy jednocześnie są aktywnymi naukowcami, ale też członkami parafii katedralnej w Lublinie, wymieniając prof. Petara Sotirova, dr. Kamena Rikeva i dr Dimkę Savovą, a także już nieżyjącego dr. Tsanko Tsaneva.
Zwracali również uwagę, że prezentowany album przybliża piękno bułgarskiego prawosławia nie tylko mieszkańcom Polski, ale i samym Bułgarom. Dziękowali też wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia.
– To bardzo ciekawy zbiór fotografii, który jest efektem konkursu międzynarodowego, organizowanego przez Stowarzyszenie OrthNet, oraz efektem podróży autorów tego albumu, Jarosława Charkiewicza i Aleksandra Wasyluka. To dzięki temu uzyskaliśmy efekt szerokiego spojrzenia na prawosławie w Bułgarii – powiedział o albumie o. Jarosław Jóźwik, kanclerz Akademii Supraskiej.
Autorzy opowiedzieli o kulisach tej inicjatywy, której realizacja nie byłaby możliwa bez pomocy ze strony wielu osób i instytucji (z Polski i Bułgarii), z konsulem Witoldem Karczewskim na czele. Lubelskie spotkanie było poświęcone setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 140 rocznicy wyzwolenia Bułgarii oraz setnej rocznicy nawiązania oficjalnych, dyplomatycznych kontaktów między Polską a Bułgarią. Odsłonięto też wystawę poświęconą pierwszemu polskiemu dyplomacie w Sofii prof. Tadeuszowi Grabowskiemu.
W obecności studentów uczących się języka bułgarskiego na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, ambasador Jalnazov uhonorował prof. Petara Sotirowa dyplomem i odznaczeniem nadanym przez Ministerstwo Oświaty, Młodzieży i Nauki Bułgarii za długoletni wkład w rozwój bułgarystyki i popularyzację bułgarskiej kultury w Polsce. Specjalnym odznaczeniem został wyróżniony przez ambasadę Republiki Bułgarii również prof. Feliks Czyżewski za organizowanie studenckich obozów w Bułgarii.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

o. Andrzej Konachowicz
fot. J. Charkiewicz, K. Rikev


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token