Numer 6(396)    Czerwiec 2018Numer 6(396)    Czerwiec 2018
fot.
Jubilat
Anna Radziukiewicz
Dlaczego w Supraślu? Tłumaczył arcybiskup białostocki i gdański Jakub: – Wybór tego miejsca nie stanowi przypadku. Monaster w Supraślu to miejsce szczególne dla naszej Cerkwi. Pod koniec XV wieku rozpoczęto tu budowę ośrodka życia duchowego i kulturalnego, mającego żywe kontakty z innymi ośrodkami duchowości w Europie, zwłaszcza ze Świętą Górą Atos. To tu założono słynną bibliotekę, w której przechowywano między innymi Kodeks Supraski, bułgarski rękopis z początku XI wieku. Monaster jest bliski każdemu prawosławnemu w Polsce, ale szczególnie Jego Eminencji metropolicie Sawie, który w 1981 roku podjął starania o zwrot Cerkwi ruin świątyni Zwiastowania Bogarodzicy, a potem całego zespołu monasterskiego. Rozpoczęto rekonstrukcję cerkwi i jednocześnie odnowiono życie monastyczne. Wielu z nas tu obecnych trudziło się na tym miejscu, ale to metropolita miał odwagę, determinację i siły, by rozpocząć to wielkie dzieło. W tym miejscu, jak w soczewce, skupia się charakter Jego Eminencji jako wybitnego hierachy, wspaniałego organizatora i budowniczego. Bóg w swojej opatrzności postawił metropolitę Sawę w tym właśnie miejscu i w tym okresie historii, by Jego wielkie dzieła były realizowane rękoma Eminencji. To dlatego jubieleuszowe uroczystości odbywają się w miejscu symbolicznym.
Władyka Jakub kierował te słowa do metropolity Sawy, przedstawiciela patriarchy ekumenicznego arcybiskupa Telmessos Hioba, dyrektor generalnej kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Grażyny Ignaczak-Bandych, metropolity smoleńskiego i dorohobuskiego Ruskiej Cerkwi Prawosławnej Izydora, rzymskokatolickiego biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa, wszystkich arcybiskupów Cerkwi w Polsce – Abla, Grzegorza, Paisjusza, Jerzego, biskupów Warsonowiusza, Atanazego, Andrzeja, Pawła. Słowa kierował do ambasadorów: Federacji Rosyjskiej Siergieja Andriejewa, Republiki Białoruś Aleksandra Awierianowa, Ukrainy Andrija Deszczyci, Serbii Nikoli Zurovaca, Armenii Edgara Ghazaryana.
Powitał posłów na Sejm Grzegorza Schetynę i Roberta Tyszkiewicza, wojewodę podlaskiego, Bohdana Paszkowskiego i mazowieckiego, Zdzisława Sipierę, marszałaków województwa podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego i mazowieckiego Adama Struzika.
Witał prezydentów i burmistrzów miast, starostów powiatów, wójtów, rektorów uczelni. Witał duchownych wszystkich wyznań, przedstawicieli służb mundurowych – wojska, policji, straży granicznej, straży pożarnej, lasów państwowych, służby celnej i skarbowej.
Pod koniec Liturgii, służonej w cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy, głos zabrał jubilat, metropolita Sawa. Na początku nawiązał do obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodleglości, mówiąc o tym, że w historię Cerkwi w Polsce, bogatej w doświadczenia, wpisuje się i jego osobisty życiorys.
Przywołał słowa ap. Pawła, który w liście do Efezjan (3,10) pisze, że Mądrość Boża objawiła się i pomnaża przez Cerkiew. Cerkiew stale przypomina hierarsze słowa Króla Dawida: „Pan jest pasterzem twoim. Niczego ci nie braknie. Duszę twoją pokrzepia. Wiedzie cię ścieżkami sprawiedliwości. Zła się nie lękaj. On jest z tobą. Dobroć i łaska towarzyszyć ci będą przez wszystkie dni życia twojego…” (Ps. 22).
Mądry Salomon zaś rekomenduje: „aż do śmierci zmagaj się o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie” (Syr. 4,32).
– Świadomość znaczenia tych wartości towarzyszyła mi przez całe moje życie – mówił metropolita. – Świętując 80-lecie swoich urodzin i 20-lecie służby metropolitalnej chwalić się mogę tylko swoimi słabościami i niedoskonałościami (2 Kor. 12,5). Jeżeli cokolwiek dobrego udało mi się dokonać, uczyniłem to dzięki woli i pomocy Bożej, wsparciu hierarchów, duchowieństwa i wiernych, mając świadomość, że „Bóg jest miłością i przebywając w miłości Boga, przebywamy w Bogu, a On w nas”. Prawda ta była zawsze największą wartością w moim życiu! On prowadził mnie i prowadzi poprzez różne trudności i doświadczenia. Jezus Chrystus jest dla mnie tym, którego wybrałem na całe swoje życie, poświęcając je na służbę Bogu, ludziom i ojczyźnie. Nigdy nie oglądałem się wstecz. Zawsze czułem na sobie Prawicę Bożą, podobnie, jak poczuł ją na wyspie Patmos św. Jan Teolog: „Będę z Tobą, nie odstąpię od Ciebie i nie pozostawię Cię” (Obj 1,17).
Dzisiaj, po upływie 80 lat, po 52 latach od święceń kapłańskich i mniszych, 39 latach służby biskupiej i 20 latach metropolitalnej, słowa te są dla mnie jeszcze bardziej aktualne. (...) Dzięki Ci Boże za radości i doświadczenia. Chwała Tobie!
Osiągnięcia, które dzisiaj wydają się zwykłym efektem codziennej, wytrwałej pracy, w 1979 roku mogły być postrzegane jako marzenie.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Radziukiewicz
fot. autorka

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token