Numer 6(396)    Czerwiec 2018Numer 6(396)    Czerwiec 2018
fot.
Ordynariat w nowej siedzibie
Dorota Wysocka
Minęły 24 lata i trzy miesiące, kiedy Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego, po swojej restytucji, doczekał się świątyni z prawdziwego zdarzenia, spełniającej warunki użytkowania pod wieloma względami – lokalizacyjnym, duszpasterskim, ale przede wszystkim liturgicznym – powiedział, zaznaczając że szybkie oddanie do użytkowania nowej cerkwi, przed przeniesieniem administracji ordynariatu i oficjalnym otwarciem nowego obiektu, zapewnia ciągłość życia liturgicznego parafii oraz świadczy o priorytecie spraw religijnych i duszpasterskich.
Władyka zapewnił też, że pamięć św. Bazylego (Martysza), który patronował kaplicy w podziemiu dotychczasowej siedziby ordynariatu, będzie nadal czczona. Ikona świętego znalazła się w marmurowym ikonostasie nowej świątyni.
Oficjalne otwarcie i wyświęcenie nowej siedziby ordynariatu miało miejsce miesiąc później, 30 kwietnia. Na uroczystość przybył metropolita Sawa, generalicja, oficerowie, żołnierze i funkcjonariusze, pracownicy cywilni wojska, a także inni zaproszeni goście.
Wstęgę, symbolicznie zamykającą drogę do nowej siedziby, przecięli wspólnie metropolita Sawa, gen. bryg. Jan Dziedzic ze Sztabu Generalnego WP oraz arcybiskup Jerzy. W świątyni metropolita Sawa, w asyście arcybiskupa Jerzego oraz wyznaczonych kapelanów, odprawił ryt „poświęcenia nowego domu”. Po odśpiewaniu trzykrotnego Mnogaja Leta, gospodarz, władyka Jerzy, powiedział m.in.:
– Przez 25 lat ordynariat korzystał z gościny budynków kurii arcybiskupiej w Białymstoku, później Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, następnie jednostki wojskowej przy ulicy Banacha 2. Przez piętnaście lat życie liturgiczne ordynariatu odbywało się w podziemiach. Zorganizowanie centralnych nabożeństw, w tym ingresów, było możliwe dzięki gościnności warszawskiej katedry św. Marii Magdaleny. Wszyscy pokochaliśmy jednak tamtą naszą kaplicę, bo chociaż mała i ciasna, pozwała nam na najważniejsze – na sprawowanie Liturgii, na modlitwę w intencji Wojska Polskiego i innych służb mundurowych.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Dorota Wysocka
Na podst. www.orthodox.pl
fot. Marta Łuksza

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token