Numer 6(396)    Czerwiec 2018Numer 6(396)    Czerwiec 2018
fot.
Pojtie Bohu naszemu, pojtie!
Dawid Jakubowski
37 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej odbywał się od 7 do 12 maja. Podczas jego inauguracji w hajnowskim soborze Świętej Trójcy metropolita Sawa nawiązał do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości: – 100 lat temu w 1918 roku Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość. Dzisiaj, zebrani na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, koncentrujemy swoje uczucia, myśli i modlitwy wokół problematyki tego okresu. W roku bieżącym modlimy się w sposób szczególny za Niepodległą i naszą Cerkiew, bowiem w tym samym czasie Cerkiew prawosławna w Polsce otrzymała samodzielność – autokefalię, i weszła do dyptychu światowego prawosławia, zajmując stosowne, kanoniczne miejsce, wnosząc swój wkład w ogólnoświatowe świadectwo prawosławia, a to ma ważne cerkiewno-państwowe znaczenie. Do Boga Najwyższego, naszego Stwórcy, wznosimy wdzięczność za tę Jego opatrznościową opiekę.
Metropolita Sawa mówił też o znaczeniu śpiewu cerkiewnego: – To nasza duchowa kultura. Poprzez całą historię oczarowywał wielu, także i wielu z nas tu obecnych. Dlaczego? Odpowiedź jest jasna: jest to głos Boga do nas – ludzi, Jego stworzenia. On nigdy nie może zamilknąć. Żyje i żyć będzie – każda bowiem nuta potwierdza Boskie tchnienie. Każdy śpiewany utwór jest symfonią Chrystusowego zwycięstwa nad szatanem i śmiercią. Jest świadectwem duchowego zdrowia naszej Cerkwi.
Metropolita podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za objęcie festiwalu honorowym patronatem.
Na uroczystości obecni byli arcybiskupi lubelski o chełmski Abel, bielski Grzegorz, biskup hajnowski Paweł, reprezentanci władz samorządowych i państwowych z marszałkiem województwa podlaskiego Jerzym Leszczyńskim i wojewodą Bogdanem Paszkowskim, służb mundurowych, a przede wszystkim miłośnicy muzyki cerkiewnej.
Koncert inauguracyjny – mistrzowsko – wykonał akademicki chór studentów Charkowskiej Państwowej Akademii Kultury pod dyrekcją Wiaczesława Bojko. Chór zdobył Grand Prix na XXXV jubileuszowej edycji festiwalu.
W tym roku podczas przesłuchań konkursowych, które odbywały się w środę, czwartek i piątek, zaprezentowało się 27 chórów z Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Rumunii, Cypru i Kazachstanu. Niektóre śpiewały także podczas koncertów towarzyszących w Suchowoli, Michałowie, Białowieży, Mochnatem, Mielniku, Gródku, Ełku, Czeremsze, Bielsku Podlaskim, Kleszczelach, Łosicach, Orzeszkowie, Białymstoku, a także na Świętej Górze Grabarce.
8 maja w Hajnowskim Domu Kultury można było wysluchać koncertu pieśni patriotycznych, poświęconego stuleciu odzyskania niepodległości, w wykonaniu chóru duchowieństwa diecezji warszawsko-bielskiej, chóru leśników Puszczy Białowieskiej i studia piosenki, działającego przy HDK.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Dawid Jakubowski
fot. archiwum festiwalu

Podczas inauguracji festiwalu tradycyjnie wręczamy przyznawane przez naszą redakcję nagrody im. księcia Konstantego Ostrogskiego – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz jednoczenia chrześcijan. W tym roku laureatami zostali odrodzona w 1989 roku diecezja lubelsko-chełmska (dyplom i medal odebrał władyka Abel), prof. Eugeniusz Iwaniec (na zdjęciu w środku, z Anną Radziukiewicz i Eugeniuszem Czykwinem), badacz starego obrządku, Krzysztof Tur, przede wszystkim za prace translatorskie, o. John Breck z USA (nie przyjechał do Hajnówki) za analizę bioetycznych problemów z punktu widzenia duchowości prawosławia.
Także Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św.św. Cyryla i Metodego uhonorowało złotym orderem Świętych Braci Sołuńskich starostę hajnowskiego Mirosława Romaniuka (u góry z lewej, z przewodniczącym Bractwa Bazylim Piwnikiem, dyrektorem festiwalu o. Michałem Niegierewiczem i członkiem Bractwa Marcinem Abijskim) za wyjątkowe zaangażowanie w życie i działalność bractwa.

(ota)
fot. Anna Radziukiewicz
Krzysztof Snarski

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token