Numer 6(396)    Czerwiec 2018Numer 6(396)    Czerwiec 2018
fot.
Pamięci władyki Jeremiasza
Adam Musiuk
W drugą sobotę maja, podczas 37gólnopolskiej paschalnej pielgrzymki młodzieży prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę, po Liturgii poświęcono krzyż, upamiętniający zmarłego przed rokiem arcybiskupa Jeremiasza. Uroczystościom, w asyście hierarchów i duchownych, przewodniczył metropolita Cerkwi w Polsce Sawa. Oprócz młodych pielgrzymów na Świętą Górę przybyły osoby szczególnie związane z władyką Jeremiaszem – studenci, byli członkowie bractwa i przyjaciele.
Metropolita Sawa przedstawił zebranym postać arcybiskupa Jeremiasza. Przez wiele lat kierował diecezją wrocławsko-szczecińską, był rektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, współtworzył Bractwo Młodzieży Prawosławnej. Metropolita podkreślił, że władyka Jeremiasz był wielkim autorytetem Cerkwi prawosławnej. Zwrócił się do zebranych z przesłaniem, aby pamiętali o słowach usłyszanych od władyki Jeremiasza.
Podczas uroczystości poświęcenia krzyża, w imieniu młodzieży postać arcybiskupa Jeremiasza przybliżyli Lucja Nimierowicz i Adam Musiuk, członkowie Bractwa św.św. Cyryla i Metodego. Powiedzieli m.in.: – Wspominamy arcybiskupa Jeremiasza jako osobę pełną nadziei, miłości, niezmiernie ciepłą i radosną, będącą zawsze blisko młodych ludzi. Wciąż żywe pozostają jego słowa oraz duchowe wskazówki, dzięki którym wielu z nas odnalazło drogę do Boga. Władyka kochał młodzież. Tak było na początku lat osiemdziesiątych, gdy rodziło się bractwo, i później, gdy ruszały pierwsze pielgrzymki, a spotkania na Świętej Górze Grabarce przyciągały tysiące nastolatków i studentów. Był też z młodzieżą w XXI wieku, gdy to kolejne pokolenia poszukiwały odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Władyka utwierdził nas w przekonaniu, że bycie prawosławnym to powód do radości. Zawsze zachęcał do kultywowania własnej kultury oraz narodowych tradycji. Pamiętamy władykę ze wspólnych nabożeństw, ze spotkań „100 pytań do…”, gdzie dzielił się z nami swoją profesorską wiedzą w sposób jasny i zrozumiały dla każdego młodego człowieka. Pamiętamy władykę siedzącego z nami przy ognisku, gdzie wsłuchiwał się w śpiew ludowych piosenek, niejednokrotnie, subtelnie, cicho nucąc je razem z nami. Taki właśnie był nasz władyka – zawsze z młodzieżą. Dzisiaj zebraliśmy się tu, na Grabarce, aby tym krzyżem upamiętnić jego postać.
Metropolita Sawa prosil zebranych, aby zawsze pamiętali o swoich nauczycielach i żeby wiedzę, zdobytą na Grabarce, przekazywali swoim dzieciom. Dodał, że obowiązkiem każdego jest trwanie w wierze prawosławnej.
Krzyż upamiętniający władykę Jeremiasza to projekt znanego architekta prof. Jerzego Uścinowicza. Podstawę pomnika stanowi polny kamień wydobyty z ziemi ze stron, z których pochodził władyka, a główną jego częścią jest kopia krzyża z soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy we Wrocławiu. W symboliczny sposób pomnik ukazuje związki hierarchy z tymi miejscami. Na kamieniu umieszona jest tablica z napisem: „Naszemu władyce – młodzież”.
Podczas spotkania wspominano arcybiskupa Jeremiasza. Najmłodszy jego uczestnik miał piętnaście lat, najstarszy ponad siedemdziesiąt. Dla wszystkich władyka Jeramiasz był postacią szczególną.
Uczestnicy jeszcze raz zgromadzili się pod krzyżem. Głos zabrał opiekun duchowy drugiego koła bractwa św.św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, o. Piotr Pietkiewicz. Zebrani podziękowali o. Piotrowi, który z wielkim zaangażowaniem włączył się w dzieło upamiętnienia władyki Jeremiasza. Odśpiewano Wiecznaja pamiat’.

Zbiórka na krzyż cały czas trwa. Należy jeszcze pokryć koszty wykonania pomnika. Wpłat, z dopiskiem „krzyż dla władyki”, można dokonać na konto:
Monaster św.św. Marty i Marii
na Świętej Górze Grabarce
17-330 Nurzec Stacja
BS Bielsk Podlaski
54 8061 0003 0000 9957 2000 0010.

Adam Musiuk
fot. Eugeniusz Czykwin


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token