Numer 6(396)    Czerwiec 2018Numer 6(396)    Czerwiec 2018
fot.
Tam stanie monaster
ihumen Maksym
W niedzielę 6 maja arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz poświęcił krzyż na łące u podnóża Góry Jawor. Miejsce to jest własnością Cerkwi i mamy nadzieję, że tutaj powstanie w przyszłości prawosławny monaster, w czym niech dopomoże nam Bóg w Trójcy Jedyny. Po poświęceniu władyka wraz z wiernymi udali się na Świętą Górę Jawor, gdzie duchowni poświęcili wodę, a potem w namiocie ustawionym na cerkiewnej działce arcybiskup odprawił z duchownymi i braćmi Domu Zakonnego w Wysowej Zdroju Liturgię.
Władyka, nawiązując do przypowieści o Samarytance, mówił o prawosławiu, które jest dla nas darem wody żywej i o tym, że od nas zależy, czy ten dar będzie się rozwijał. – Mam nadzieję, iż to ziarno, które posialiśmy dzisiaj poprzez poświęcenie krzyża na naszej działce pod budowę w przyszłości na tym miejscu monasteru i Liturgia, którą dziś sprawujemy na łonie przyrody wśród szumu drzew, będą dobrym zaczynem do wskrzeszenia na tej ziemi życia duchowego Cerkwi prawosławnej, a poprzez to i całej tej ziemi uświęconej łzami i krwią naszych przodków – zaznaczył.
Po Liturgii ihumen domu zakonnego, o. Maksym, zaprosił wszystkich na agapę, spożytą na Górze Jawor.
Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć wspólnotę zakonną w Wysowej Zdroju w ich pracach przy budowie monasteru, prosimy o przysyłanie ofiar na konto: Prawosławny Dom Zakonny w Wysowej Zdroju 07 8627 0001 2002 3009 6668 0001. Zapewniamy o naszych modlitwach przed cudowną Jaworską Ikoną Matki Bożej.

ihumen Maksym
fot. archiwum autora

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token