Numer 6(396)    Czerwiec 2018Numer 6(396)    Czerwiec 2018
fot.
Spotkanie w Sanoku
o. prot. Andrzej Grycz
28 kwietnia w Sanoku odbyła się konferencja duchowieństwa diecezji przemysko-gorlickiej. Podczas molebna w cerkwi Świętej Trójcy modlili się duchowni i parafianie, a wśród nich Anna Sawczyszyn, która po modlitwie podziękowała władyce Paisjuszowi i duchownym za finansowe wsparcie jej leczenia.
Podczas Wielkiego Postu po raz pierwszy przeprowadzono z inicjatywy władyki akcję nazwaną Wielkopostnym Dziełem Miłosierdzia. Zebrano 14 655,36 zł, przeznaczone na leczenie pani Anny. Władyka życzył, aby Zmartwychwstały Chrystus wskrzesił jej fizyczne siły.
Władyka podmusował 2017 rok w życiu diecezji. Podziękował duchownym za godne niesienie pasterskiej posługi i dawanie świadectwa o Cerkwi prawosławnej. Ojcowie dziekani, dyrektorzy prawosławnego ośrodka miłosierdzia „Eleos” i dekanalnego ośrodka kultury prawosławnej „Elpis”, diecezjalny koordynator ds. katechezy oraz duchowny opiekun młodzieżowego bractwa przedstawili sprawozdania ze swej działalności. Mówiono o sprawach remontowo- budowlanych, katechezie, pielgrzymkach na Górę Jawor, dyscyplinie cerkiewnej i powołaniu do życia fundacji im. arcybiskupa Adama (Dubeca).
Wysłuchano referatu o. mitrata Jana Plewy o duchowym życiu kapłana.

o. prot. Andrzej Grycz
fot. archiwum diecezji


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token