Numer 7(397)    Lipiec 2018Numer 7(397)    Lipiec 2018
fot.
Do św. Łukasza Chirurga
Anna Radziukiewicz
Kult św. Łukasza Chirurga (Wojno-Jasienieckiego) rozwija się. Coraz więcej ludzi modli się o wstawiennictwo świętego. Coraz więcej na jego temat pojawia się literatury, filmów dokumentalnych, artykułów, odkrywane są kolejne fascynujące fakty z jego życia. O jego kult w Polsce dbają przede wszystkim suprascy mnisi. To z ich inicjatywy w 2014 roku w Łaźniach, w miejscu zbiorowego mordu, dokonanego w 1943 roku na mieszkańcach Łaźni i pobliskich wiosek, zaczęto budować cerkiew. Stanęła nieduża, o powierzchni czterdziestu metrów kwadratowych, z drewnianych bali, piękna, w tym roku już wyposażona w nowy ikonostas i kamienną posadzkę.
11 czerwca jest dniem liturgicznego wspominania św. Łukasza Chirurga. W Supraślu i Łaźniach uroczystości rozpoczęto 10 czerwca. Z monasteru, po niedzielnej Liturgii, wyruszyli do Łaźni po raz pierwszy pieszo pielgrzymi. Nie zważając na skwar, osiemdziesięciu pielgrzymów przeszło ponad dziesięć kilometrów. – Chciałem wziąć udział w pierwszej pielgrzymce, historycznej – mówi Sławomir Nazaruk, białostocki radny.
Pielgrzymka zebrała dużo młodych. Oni nieśli krzyż. Połomnicy śpiewali nabożne pieśni, przy wtórze ptaków, bo trasa prowadziła głównie przez Puszczę Knyszyńską.
W Łaźniach służono molebień za chorych, akafist do św. Łukasza i wsienoszczoje bdienije. Służył biskup supraski Andrzej, hieromnisi.
Następnego dnia, podczas wodoswiatnoho molebnia, nad cerkwią, wokół słońca, zajaśniał tęczowy krąg. To cudowne zjawisko w tym miejscu i czasie powtórzyło się kolejny raz, odczytane jako znak przymierza Boga z ludźmi. Liturgię służył władyka Andrzej i duchowni z Polski i Rosji.
Uroczystościom towarzyszyła wystawa fotograficzna, przedstawiająca cerkiew w Łaźniach, jako plon młodzieżowego warsztatu fotograficznego z cyklu „Supraskie spotkania z fotografią”, poprowadzonego przez o. Pawła Karczewskiego i Sławomira Kiryluka. (ar)

fot. Anna Radziukiewicz
www.monaster-suprasl.pl


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token