Numer 7(397)    Lipiec 2018Numer 7(397)    Lipiec 2018
fot.
Młodowice czekają na pomoc
o. Wiaczesław Janiel
We wsi Młodowice, położonej na trasie Przemyśl – Hermanowice – Fredropol, stoi drewniana cerkiew Poczęcia Bogarodzicy przez św. Annę, zbudowana w 1924 roku na miejscu dawnej, która spłonęła w czasie walk o twierdzę Przemyśl. W latach poprzednich wyremontowaliśmy dach cerkwi, pomalowaliśmy w środku, przeprowadziliśmy kapitalny remont dzwonnicy. Teraz musimy wymienić podwaliny cerkwi, część ścian, oszalować ściany oraz fartuch cerkwi i wykonać drenaż wód spadowych. Jest to koszt 120 tysięcy złotych. Parafia Młodowice liczy osiemnastu wiernych. Dlatego zwracamy się do ludzi dobrej woli z prośbą o wspomożenie.

Parafia prawosławna Kłokowice, 37-734 Fredropol
35 9093 1020 2016 0160 0068 0001.
Za ofiary serdeczne Bóg zapłać.
o. Wiaczesław Janiel, proboszcz parafii

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token