Numer 8(398)    Sierpień 2018Numer 8(398)    Sierpień 2018
fot.Anna Radziukiewicz
W poszukiwaniu tego, co łączy
Grzegorz Jacek Pelica
- Naszym podzielonym Kościołom takie relacje są bardzo potrzebne, a jeszcze bardziej potrzebne przyszłym pokoleniom. Dobry Bóg pobłogosławił nas, że mogliśmy stworzyć dialog miłości, który pozwala przezwyciężać podziały i wszelkie różnice, realizując w praktyce nakaz Naszego Pana Jezusa Chrystusa „Aby wszyscy byli jedno – mówił arcybiskup lubelski i chełmski Abel we wprowadzeniu do dwudniowej międzynarodowej konferencji naukowej, która pod hasłem „W poszukiwaniu tego co łączy” z okazji jubileuszu 25-lecia współpracy prawosławnej diecezji z ewangelickim okręgiem kościelnym Balingen odbyła się 1 i 2 czerwca w auli im. Ignacego Daszyńskiego Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wcześniej w katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie sprawowano ekumeniczne nabożeństwo dziękczynne za dar owocnych kontaktów obu Kościołów. Prowadzili je władyka Abel i ks. Beatus Widmann, dziekan okręgu kościelnego Balingen oraz ks. Grzegorz Brudny, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie; chórem dyrygował protopsaltes Andrzej Boublej.
Podczas konferencji wystąpili m.in. ks. Frank Steiner, Wolfgang Ehni, ks. Matthias Stroehle z Niemiec oraz Krzysztof Leśniewski i Sławomir Jacek Żurek (KUL), o. Jerzy Tofiluk (rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie), Andrzej Sadowski (Uniwersytet w Białymstoku), Paweł Matwiejczuk, ks. Roman Pracki, Adam Załęski, ks. Andrzej Mińko oraz dziekan wydziału politologii UMCS Iwona Hofman. Referaty dotyczyły misji św.św. Cyryla i Metodego, roli Biblii i śpiewu w życiu Kościołów, kontaktów protestantów z patriarchą Konstantynopola w czasach reformacji, dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego oraz weryfikacji misji i wiarygodności chrześcijaństwa we współczesnym świecie. Obecni byli przedstawiciele wszystkich parafii prawosławnych Lubelszczyzny, mediów oraz Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej.
Prof. Krzysztof Leśniewski podkreślił znaczenie św.św. Cyryla i Metodego oraz nowego alfabetu dla chrystianizacji Słowian i „stworzenia samowystarczalnej kultury słowiańskiej”. – Nieprzypadkowo pierwszą perykopą, jaką przełożono na język słowiański, był Prolog Ewangelii według św. Jana. W czasie Liturgii paschalnej czytany jest w kilku językach, co uświadamia wierzącym, że stworzenie świata dokonało się przez Żywe Słowo Boga – Jezusa Chrystusa.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Grzegorz Jacek Pelica
fot. autor

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token