Numer 9(399)    Wrzesień 2018Numer 9(399)    Wrzesień 2018
fot.
Prisłużniki
Jakub Ignaciuk, Adrian Nowak Paweł Krukowski
W sobotę 11 sierpnia w supraskim Monasterze Zwiastowania Bogarodzicy zakończył się pierwszy obóz dla prisłużników. Trzydzieścioro młodych osób odebrało certyfikaty ukończenia warsztatów z rąk biskupa supraskiego Andrzeja.
Obóz rozpoczął się 3 sierpnia z błogosławieństwa arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba. Do Supraśla przyjechała młodzież z różnych miejscowości województwa podlaskiego, także z Warszawy i Poznania.
Uczestnicy obozu brali udział w wielu monasterskich nabożeństwach – Liturgiach, wieczerniach, jutrzniach i akatystach, służonych przez hieromnichów. Podczas nabożeństw przysługiwali, dzwonili, czytali i śpiewali, pozostając pod opieką mnichów. Doskonalili się podczas warsztatów – czytania w języku cerkiewnosłowiańskim ze zrozumieniem, śpiewu, emisji głosu, etykiety zachowania w prezbiterium, pieczenia prosfor, dzwonienia, ikonografii, znajomości struktury nabożeństw i szat liturgicznych.
Odwiedzili wiele ciekawych miejsc, m.in. kryptę arcybiskupa Mirona i jego izbę pamięci, Muzeum Ikon, cmentarz, katakumby i cerkiew św. Antoniego Supraskiego, dowiadując się wiele o jego życiu.
Uczestników obozu odwiedził arcybiskup Jakub.
Najważniejszym wydarzeniem dla młodych ludzi był udział w monasterskich uroczystościach ku czci Supraskiej Ikony Bogarodzicy, którym przewodniczył metropolita Sawa.
Jak zgodnie podkreślają uczestnicy, obóz był dla nich okazją do nabycia wielu nowych umiejętności, okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania wielu nowych przyjaźni.

Jakub Ignaciuk, Adrian Nowak Paweł Krukowski
fot. Marcin Surynowicz, Sławomir Kiryluk, Michał Sacharczuk

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token