Numer 10(400)    Październik 2018Numer 10(400)    Październik 2018
fot.
O społecznym nauczaniu Cerkwi
Jarosław Charkiewicz
Wierni Cerkwi prawosławnej w Polsce od lat potrzebowali książki, która przedstawiałaby złożone zagadnienia moralne, nurtujące współczesne społeczeństwo. Dlatego pojawiło się „Społeczne nauczanie Kościoła prawosławnego”, opracowane przez arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba. Praca opiera się na nauce dogmatycznej, kanonach cerkiewnych i nauczaniu Świętych Ojców. Zwierzchnik naszej Cerkwi, metropolita Sawa, pisze w recenzji: Poruszone w pracy zagadnienia dotyczą moralnych zachowań człowieka, dotykają zasadniczej istoty postaw ludzkich. W historii ludzkości miały one zawsze miejsce. Mają i do dziś, bowiem natura ludzka, po upadku Adama, chociaż odnowiona poprzez Zmartwychwstanie Chrystusa, pozostaje ta sama.
Drugi z recenzentów, prof. dr hab. Andrzej Sadowski, podkreśla, że jest to pierwsza monografia przygotowana w języku polskim, ujmująca w sposób kompleksowy, a przy tym niezwykle komunikatywny, stosunek Kościoła prawosławnego do najważniejszych spraw i problemów, z którymi ciągle zmierza się ludzkość. (…) To praca, która prezentuje ważne stanowisko przedstawiciela autokefalicznego Kościoła prawosławnego w Polsce w zakresie wypracowania jednolitej nauki społecznej Kościoła prawosławnego w świecie, nauki, która obok treści wspólnych, powinna uwzględniać także specyfikę usytuowania wiernych w różnych warunkach polityczno-ustrojowych, społecznych i kulturowych.


(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)


Jarosław Charkiewicz

Arcybiskup Jakub Kostiuczuk, Społeczne nauczanie Kościoła prawosławnego, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2018, s. 160.

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token