Numer 10(400)    Październik 2018Numer 10(400)    Październik 2018
fot.
Cypryjska hagiografia
Jarosław Charkiewicz
Hagiografia jest istotną częścią życia Cerkwi, dostarczającą du-
chowieństwu i wiernym nie tylko przykładów do naśladowania w ich życiu, ale też orędowników przed Bogiem, z którymi można, a wręcz należy, modlitewnie obcować i prosić o wstawiennictwo. W kalendarzach można znaleźć imiona tylko najbardziej znanych świętych, tymczasem każda lokalna Cerkiew prawosławna oddaje również cześć wielu „własnym” świętym, którzy mimo to nie przestają być świętymi Cerkwi jako jednego organizmu.
Podobnie też Cypryjska Cerkiew Prawosławna oddaje cześć bardzo dużej liczbie świętych. Część z nich jest powszechnie znana (apostoł Barnaba, biskupi Łazarz czy Spirydon), ale wiele imion cypryjskich świętych nie tylko brzmi dla nas obco, ale też jest u nas kompletnie nieznanych. Poświęcając swoje życie Bogu, nieśli swój krzyż ascezy, męczeństwa lub prostego bogobojnego życia, rozpoznani, niekiedy po latach, przez Cerkiew i wpisani do cerkiewnych kalendarzy. Od lat zajmujący się prawosławną hagiografią Jarosław Charkiewicz postanowił przybliżyć polskiemu czytelnikowi cypryjskich świętych.
Efektem jego pracy stało się bogato ilustrowane (ponad 120 wizerunków świętych na ikonach i freskach) opracowanie. Autor przystępnie opowiada o życiu (nie są to bowiem typowe żywoty) cypryjskich świętych – bardziej i mniej znanych, niekiedy zapomnianych nawet na Cyprze. Święci, chronologicznie od czasów apostolskich po współczesne, zostali podzieleni na siedem grup. Sześć odpowiada periodyzacji dziejów Cypru, cypryjskiej Cerkwi, siódmy prezentuje życie kilkunastu świętych, co do których badacze jednoznacznie i ostatecznie nie sprecyzowali czasu ich życia. Prezentowana praca zawiera opisy życia 129 indywidualnych cypryjskich świętych i kilku grup świętych. 

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)


Jarosław Charkiewicz

Jarosław Charkiewicz, Cypryjscy święci, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2018, s. 256.


Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token