Numer 10(400)    Październik 2018Numer 10(400)    Październik 2018
fot.
W Kłokowicach jubileusze
o. prot. Andrzej Grycz
Jubileusze 650-lecia pierwszej wzmianki o parafii prawosławnej w Kłokowicach oraz 40-lecia kapłaństwa o. mitrata Wiaczesława Janiela obchodzono w Kłokowicach 1 września. Liturgię sprawował arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz w asyście duchownych, reprezentujących wszystkie dekanaty diecezji. Służył też syn jubilata, o. Paweł Janiel z Hrubieszowa. Śpiewał chór parafii z Przemyśla.
Władyka podziękował o. Wiaczesławowi i matuszce Annie za ich wierną służbę Cerkwi i nagrodził medalem św. Maksyma Gorlickiego. Wręczył ikonę Bogarodzicy, zaś parafian nagrodził arcybiskupim Listem błogosławiącym. Przekazał też parafii w Kłokowicach cerkiewny dzwon, aby wzywał wiernych do tej pięknej, zadbanej świątyni.
O. Wiaczesława i matuszkę pozdrowili duchowni i przedstawiciele miejscowych władz samorządowych oraz patrafianie. Ojcze Wiaczesławie mnohaja i błahaja tobie lita – za pokorne niesienie pasterskiego krzyża wśród malutkiego stada wiernych. Jesteś przykładem dla duchownych w wierze, nadziei i miłości.

o. prot. Andrzej Grycz
fot. archiwum diecezji

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token