Numer 10(400)    Październik 2018Numer 10(400)    Październik 2018
fot.
Grupa ciągle dyskusyjna
(ar)
Obecni reprezentowali stowarzyszenia, fundacje, bractwa, działające na rzecz środowiska prawosławnego, także mniejszości białoruskiej i ukraińskiej. Inicjatorem spotkań jest Aleksander Wasyluk.
Na pewno jest to dobre forum do wzajemnego poznania się, opowiedzenia o swoich działaniach i planach.
Pytanie, czy otwierać „parasol” nad wszystkimi organizacjami – pozostało otwarte. Co to miałoby znaczyć?
Trzeba by było zatrudnić, przynajmniej na kilka godzin tygodniowo, osobę, która by spajała organizacyjnie środowisko.
Może wtedy udałoby się zorganizować wydarzenie, w założeniu ważne, w kreowanie którego zaangażowałaby się nie jedna jak dotychczas, ale kilka organizacji, na przykład dni kultury prawosławnej czy dni piśmiennictwa wschodniosłowiańskiego, może festiwal filmów dokumentalnych, zespół chroniący młodzież i rodziny przed patologiami.
„Parasol” pozwoliłby także, zdaniem dyskutantów, uniknąć pokrywania się terminów ważnych imprez, organizowanych przez nasze środowisko, jak na przykład spotkanie z Leonem Tarasewiczem, organizowane przez stowarzyszenie AB-BA i premiera spektaklu w ramach festiwalu ODE, jak to miało miejsce 27 września w Białymstoku o tej samej porze.
Wskazano na słaby przepływ informacji o wydarzeniach, organizowanych przez nasze środowisko. Powstało pytanie – kto o to ma zadbać?
Ze strony Fundacji Księcia Ostrogskiego, wydawcy Przeglądu Prawosławnego, padła propozycja, że zanim powstanie ów „parasol”, z zatrudnioną osobą, z własną stroną, możliwościami promowania przedsięwzięć, możemy jako redakcja PP i Fundacja zarazem przyjmować te informacje i upowszechniać – elektronicznie i tradycyjnie (wydajemy już „Kalendarz. Święta i wydarzenia”). Wiemy, że nawet takie informacje należy opracować redakcyjnie i „wstawić”, czyli za tym kryje się praca, także codzienna obecność w pracy, co oferujemy środowisku bezpłatnie. Propozycja, choć nie została przyjęta, z naszej strony jest aktualna.
Inicjatorzy spotkanie zaproponowali umieszczanie kalendarium na stronie wsio@orthnet.org.

(ar)

fot. Orthnet

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token