Numer 11(401)    Listopad 2018Numer 11(401)    Listopad 2018
fot.
Wybraliśmy
Eugeniusz Czykwin
W województwie podlaskim stosunki między prawosławno-białorusko-ukraińska mniejszością a polsko-katolicką większością w ostatnich dekadach układały się poprawnie. Nie popsuły ich organizowane przez „narodowo-patriotyczne” środowiska akcje typu „Marsz Żołnierzy Wyklętych” w Hajnówce czy bezkrytyczne gloryfikowanie, poprzez nazewnictwo ulic czy stawianie pomników, osób, które splamiły mundur żołnierza polskiego krwią niewinnych, w tym kobiet i dzieci, ofiar.
W tym, że działania takie nie popsuły w sposób znaczący atmosfery współżycia między mieszkańcami Podlasia dużą zasługę mają samorządowcy wszystkich szczebli, a także ekumeniczne relacje między hierarchami, duchowieństwem i wiernymi Kościołów rzymskokatolickiego i prawosławnego. Pozostaje mieć nadzieję, że również nowo wybrani radni, włodarze gmin, miast i sejmiku wojewódzkiego, w religijno-narodowym zróżnicowaniu naszego województwa dostrzegać będą pozytywne, wzbogacające, ogólno-społeczne wartości. By tak się stało, konieczny jest udział przedstawicieli mniejszości w samorządowych gremiach. Wyniki wyborów wskazują, że społeczność prawosławna tylko częściowo skorzystała z możliwości wybrania swoich przedstawicieli.
I tak w decydującym o najważniejszych dla województwa kwestiach, a do takich należy m.in. podział unijnych środków, sejmiku wojewódzkim znalazło się tylko trzech prawosławnych radnych: startujący z listy Komitetu Obywatelskiego (KO) Sławomir Nazaruk (otrzymał 9641 głosów), Igor Łukaszuk (7184 głosy) i kandydyjący z listy PSL Mikołaj Janowski (5888 głosów). Słabszy niż cztery lata temu wynik PSL-u i nieprzekroczenie pięcioprocentowego progu wyborczego przez SLD umożliwił po ośmiu latach rządów PO-PSL przejęcie władzy przez PiS (zdobył 16 z ogólnej liczby 30 mandatów).
Do zwycięstwa PiS-u przyczyniło się także rozbicie koalicji. Progu wyborczego nie przekroczyły komitety: SLD Lewica Razem (4,78 proc.), Partia Razem (1,24 proc.), Bezpartyjni Samorządowcy (1,2 proc.), Partia Zieloni (0,44 proc.), Wolność w Samorządzie (1,04 proc.), Spoza Sitwy (1,84 proc.), Ruch Narodowy RP (1,36 proc.).
Duży sukces odnieśli natomiast startujący z list Komitetu Obywatelskiego do Rady Miasta Białystok kandydaci Forum Mniejszości Podlasia. Wszyscy – Adam Musiuk, Tomasz Kalinowski, Joanna Misiuk, Stefan Nikiciuk oraz Ksenia Juchimowicz – zdobyli mandaty. Sukces prawosławnych kandydatów spowoduje zmianę sił w nowej radzie, w której do tej pory samodzielne rządy sprawowali radni PiS. W nowej radzie Koalicja Obywatelska będzie miała szesnastu radnych, a PiS dwunastu. Z takiego rozstrzygnięcia cieszy się prezydent Tadeusz Truskolaski, który wybory prezydenckie wygrał z poparciem Koalicji Obywatelskiej.
W innych miejscowościach, w których znaczną część mieszkańców stanowią prawosławni, z reguły wygrywali „starzy” wójtowie. Tak było w gminie Gródek, gdzie na wójta wybrano sprawującego tę funkcję Wiesława Kuleszę.
Wójtami gmin w południowo-wschodniej części województwa zostali: Dubicz Cerkiewnych Leon Małaszewski, Czyż Jerzy Wasiluk, Hajnówki Lucyna Smoktunowicz, Milejczyc Jerzy Iwanowiec, Siemiatycz Edward Krasowski, Narwi Andrzej Pleskowicz.
Nowych wójtów będą miały gmina Orla, gdzie wybory wygrał Leon Pawluczuk i Narewka, gdzie wójtem został Jarosław Gołubowski.
W Białowieży, Mielniku i Czeremsze odbędzie się druga tura wyborów.
Także w powiatach nie nastąpią duże zmiany – starostów powiatów wybierają rady powiatów. W powiatach bielskim, hajnowskim i siemiatyckim większość mandatów zdobyli pełniący te funkcje radni kończącej się kadencji.
Burmistrzem Hajnówki ponownie został Jerzy Sirak, a Michałowa Marek Nazarko, który powrócił do urzędu po czteroletniej przerwie.
Mieszkańcy Bielska Podlaskiego pójdą do lokali wyborczych jeszcze raz 4 listopada. Dotychczasowemu burmistrzowi Jarosławowi Borowskiemu do wygrania w pierwszej turze zabrakł niespełna dwóch procent głosów (uzyskał 47,99 proc.). Jego rywalem będzie Tomasz Hryniewicki (31,09 proc.). Na ostateczne wyniki duży wpływ będzie miała frekwencja, dlatego mieszkańców Bielska, Białowieży, Mielnika, Czeremchy prosimy o udział w wyborach także w niedzielę 4 listopada.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Eugeniusz Czykwin

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token