Numer 11(401)    Listopad 2018Numer 11(401)    Listopad 2018
fot.
ChAT w nowej siedzibie
o. Doroteusz Sawicki
W roku 2011 podjęto decyzję o kupnie na potrzeby ChAT działki na warszawskich Bielanach przy ul. Broniewskiego 48. Przyznano również fundusze na budowę. Rozpoczęły się prace projektowe, a następnie budowlane (luty 2017). Siedzibę przekazano w lipcu tego roku.
Powierzchnia wzrosła ponad trzykrotnie. Znalazły się w niej sale wykładowe, pokoje administracyjne i socjalne, aula na dwieście osób, kaplica, miejsce do prezentacji wystaw. Większość pomieszczeń jest jeszcze wyposażana. Warunki studiowania już się jednak znacznie poprawiły.
Uroczystość poświęcenia nowego gmachu i inauguracji zgromadziła wielu znamienitych gości. Siedzibę akademii poświęcili przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej bądź z nią współpracujących. Zgodnie z prawosławną tradycją, po odczytaniu modlitw, metropolita Sawa namaścił świętym olejem, czyniąc znak krzyża, ściany akademii
W auli (kaplica nie jest jeszcze gotowa) wzniesiono modlitwy za „uczących i uczących się”. Uczestniczyli w nich przedstawiciele „trzech chrześcijańskich rodzin”: ewangelickiej – biskup Marcin Hintz, starokatolickiej – ks. infułat Andrzej Gontarek i prawosławnej – o. Doroteusz Sawicki. Kazanie wygłosił biskup Marcin Hintz. Śpiewał chór akademii, prowadzony przez prof. Włodzimierza Wołosiuka.
O godz. 14.00, rozpoczęła się inauguracja nowego roku akademickiego.
Obok zwierzchników Kościołów chrześcijańskich, przedstawicieli środowiska ekumenicznego i rektorów wyższych stołecznych uczelni – na czele z prof. Janem Szmidtem, rektorem Politechniki Warszawskiej, przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – wykładowców i pracowników uczelni, najważniejszymi uczestnikami inauguracji byli studenci pierwszego roku. Od nich ślubowanie przyjął prorektor ds. studenckich, arcybiskup Jerzy Pańkowski. Rektor akademii, ks. Bogusław Milerski, przywitał gości, wśród nich Stanisława Derehajło, doradcę ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który w imieniu władz państwowych, a szczególnie resortu oświaty, przekazał na ręce rektora czek na 1 800 000 zł na uposażenie uczelni.
Przywitano parlamentarzystów, przedstawicieli władz miejskich, firmy budowlanej STRABAG, rektorów seminariów duchownych.
Rektor przypomniał historię zabiegów o pozyskanie własnej siedziby i podziękował Kościołowi ewangelicko-augsburskiemu za gościnność przy ul. Miodowej przez długie lata działalności uczelni. Wspomniano zmarłego pracownika uczelni, o. prot. prof. Mariana Bendzę.
Wykład inauguracyjny na temat „Duch Święty, piękno, nadzieja” wygłosił metropolita Sawa.
Metropolita odznaczył rektora ChAT orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

o. Doroteusz Sawicki
fot. Łukasz Troc

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token