Numer 11(401)    Listopad 2018Numer 11(401)    Listopad 2018
fot.
Prawosławie na świecie
tłum. Ałła Matreńczyk
Białoruś
Memorialna świątynia wyświęcona
Wielkiego poświęcenia cerkwi Wszystkich Świętych w Mińsku dokonał w dzień Opieki Matki Bożej patriarcha moskiewski i całej Rusi Kirył.
Budowa świątyni trwała ponad 25 lat, kamień węgielny poświęcił 4 lipca 1991 roku patriarcha Aleksy II. Powstanie kompleksu, upamiętniającego osoby, które złożyły swoje życie w obronie ojczyzny, rozpoczęło się od budowy Domu Miłosierdzia z cerkwią św. Hioba Cierpiącego.
W krypcie wyświęconej cerkwi Wszystkich Świętych złożono prochy nieznanych żołnierzy, poległych w wojnach z 1812 roku, pierwszej i drugiej światowej. Upamiętniono też ofiary katastrofy w Czarnobylu i osoby, które zginęły na stacji metro Niemiga.
Cerkiew ma kształt szałasu, jej wysokość z krzyżami na kopule sięga 74 metrów. Po wyświęceniu patriarcha Kirył odsłużył Liturgię, współsłużyło z nim dwudziestu dwóch władyków, wielu duchownych.
Na uroczystości przybyły najwyższe władze Białorusi, ambasadorowie Rosji, Armenii, Gruzji, Mołdawii, Polski, Serbii, Węgier, Niemiec, Austrii, biskup pomocniczy katolickiego arcybiskupstwa Mińska i Mohylewa, Jerzy Kosobucki, mufti Muzułmańskiego Religijnego Zjednoczenia Abu -Bekir Szabanowicz, główny rabbin Religijnego Zjednoczenia Wspólnot Żydowskich Grigorij Abramowicz.
Uroczystości transmitowały państwowa telewizja Białorusi oraz kanał „Sojuz”, Wierni, którzy nie zmieścili się w cerkwi, obserwowali nabożeństwo na dużym ekranie.
Na sugubej ektenii patriarcha wzniósł modlitwy o jedność Cerkwi i jej zachowanie przed podziałami i raskołem, modlił się o pokój na Ukrainie.
– Dzisiaj ze szczególnym uczuciem przekroczyłem próg tej świątyni – powiedział. – Byłem tu podczas budowy, a wtedy trudno było sobie wyobrazić całą tę wspaniałość, która odsłania się dziś przed naszym wzrokiem. To rzeczywiście godna memorialna świątynia, poświęcona Wszystkim Świętym na pamiątkę poległych obrońców naszej ojczyzny, obrońców białoruskiej ziemi. Wiemy, jak okrutna była wojna na Białorusi, ile męstwa wymagał opór ludności cywilnej wobec najeźdźców. Wiemy, jak ogromny wkład w zwycięstwo nad wrogiem wniosła walka partyzancka. I jak wielu ludzi tu zginęło. Ta świątynia będzie miejscem modlitwy za wodzów i żołnierzy „na pole brani za otieczestwo nasze pogibszych”. Hierarcha dodał, że u murów brzeskiej twierdzy w pierwszych dniach wojny zginął jego wujek, ukochany brat mamy.
Patriarcha Kirył uhonorował proboszcza parafii Wszystkich Świętych, o. Teodora Pownego, orderem św. Sergiusza z Radoneża II stopnia (jego wręczenie odbędzie się w Moskwie), słowa wdzięczności skierował do prezydenta Aleksandra Łukaszenki.

Bułgaria

Odkryto XIII-wieczne freski
Ruiny starożytnej cerkwi z dobrze zachowanymi trzynastowiecznymi freskami na terenie średniowiecznej twierdzy w Veliko Tyrnovo odkryli bułgarscy archeologowie. Wśród odnalezionych artefaktów znajdują się dobrze zachowane malowidła ścienne z unikalnym freskiem przedstawiającym Pantokratora. Fresk pochodzi z XIII wieku, z okresu drugiego bułgarskiego państwa.
Zdaniem historyków freski mają wyższą artystyczną wartość niż malowidła ścienne, odnalezione w innych cerkwiach twierdzy.
Jerozolima
Archeologiczne dowody na exodus
Archeologowie znaleźli pośrednie dowody wyjścia Izraelitów z Egiptu – ślady postoju koczowników, którzy przekroczyli rzekę Jordan i osiedlili się na płaskowyżu Izraela, informuje Christianpost. Księga Wyjścia, druga w Biblii, zawsze była przedmiotem niekończących się sporów co do jej historycznej precyzyjności, wielu bowiem uczonych wątpi, że starożytni Izraelici rzeczywiście przyszli na tę ziemię z Egiptu. Archeologowie Ralph Hawkins i David Ben-Shlomo niedawno poinformowali, że wykopaliska, jakie przeprowadzili w dolinie Jordanu w okolicach Hirbet al-Mastarach rzuciły światło na tę kwestię. Pozostałości budowli i fragmenty ceramiki z odnalezionego miejsca postoju koczowniczego plemienia pozwalają przypuszczać, że mogli to być izraelscy przesiedleńcy z Egiptu.
Archeologom udało się odnaleźć resztki ściany z kamienia, ale nie budowli mieszkalnej, lecz specjalnego zaokrąglonego zagonu, chroniącego bydło przed chłodem. W starożytności tego typu budowle były rozpowszechnione na Bliskim Wschodzie. Na kamieniach zachowały się resztki nawozu. – Ponieważ okolica ta nigdy nie była gęsto zaludniona, najprawdopodobniej zatrzymywali się tu koczownicy – podkreśla prof. David Ben-Shlomo.
Zagony te, o powierzchni 70 na 50 metrów, stanowią niedużą część stanowiska. A więc, jak przypuszczają archeologowie, liczba mieszkańców obozu była bardzo duża. Wstępna analiza wieku znalezisk pozwoliła badaczom na sensacyjne wnioski.
– Na razie nie zebraliśmy wystarczająco mocnych dowodów, na to że te postoje pochodzą z okresu, kiedy pojawili się tu Izraelici, ale jest to całkowicie możliwe – powiedział Ben -Shlomo. – Jeśli odnalezione materialne dowody zostaną poparte kolejnymi wykopaliskami, wtedy można będzie dobitnie wykazać, że przesiedleńcy byli pierwszymi Izraelitami, którzy przyszli na te ziemie ze wschodu, poszli dalej za Jordan i osiedli na płaskowyżu Izraela.
Artykuł ukazał się w czasopiśmie „Biblical Archaeology Review” w lipcu-sierpniu tego roku. W innych publikacjach archeologowie podkreślają, że obozowisko koczowników można datować na danym etapie badań na początek epoki żelaza, a więc przybliżony okres biblijnego wyjścia Żydów z Egiptu, ceramikę na koniec epoki brązu (1400-200 lat przed naszą erą) i początek epoki żelaza.
– Po analizie znalezisk i materiałów, uzyskanych w sezonie 2017-2018, byliśmy oszołomieni pasjonującym obrazem starożytnego życia w tych do niedawna prawie niebadanych przez archeologów miejscach doliny rzeki Jordan – podkreślili badacze. – W odległości zaledwie kilku mil udaje się nam prześledzić ewolucję kultury Izraelczyków od prymitywno-koczowniczej w Hirbet al-Mastarach do wysoko rozwiniętej politycznej kultury w Hirbet Aja-Foka.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

na podst. pravoslavie.ru
sedmitza.ru
tłum. Ałła Matreńczyk
fot. patriarchija.ru

Twoja opinia


imię:
email:
komentarz
wpisz tekst z obrazka: token